Innenriks

– Illustrerer Norges rigiditet

Fransk dom sår tvil om norsk saksbehandling, mener ekspert på asyllover i Europa.

En fransk domstol stanset returen av en afghansk asylsøker til Norge, hvor han først søkte asyl. Domstolen mener norsk asylpraksis er i strid med menneskerettighetene.

– Den norske politikken er ikke bærekraftig. Det er på tide man revurderer hvor strenge Norge har blitt. Vi har nå bare en streng og ikke rettferdig asylpolitikk. Derfor er dommen et viktig signal, sier Ann-Margrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

Hun er bekymret for at rekordmange asylsøkere, særlig afghanere, men også andre, går under jorda eller flykter til andre europeiske land etter å ha fått avslag i Norge.

Les om dommen her: Stanset asylretur til Norge

Uvanlig kritikk

Dommen i Lyon tar utgangspunkt i at retur til Norge ville bryte det såkalte «non-refoulement»-prinsippet, et folkerettslig forbud mot å sende personer til steder hvor de risikerer forfølgelse, eller hvor de risikerer å sendes videre til forfølgelse.

– Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles (ECRE), til Dagsavisen.

Hun påpeker at det er svært sjelden at en domstol kritiserer et annet lands innenrikspolitiske asylpraksis på denne måten.

– Så vidt meg bekjent, er det første gangen at en klage på tilbakesending til Norge har vært suksessfull. Vanligvis er land interessert i å følge Dublin-avtalen og harmonere med andre lands lovgivning, sier Taylor.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan ankes

Tidligere har Dublin-returer blitt stanset til land som Ungarn, Italia og Hellas etter domstolsavgjørelser, men da først og fremst på bakgrunn av at mottaksforholdene er uholdbare.

– Jeg ville ikke bli overrasket dersom denne dommen blir sitert andre steder i lignende saker, sier Taylor.

Hun understreker imidlertid at avgjørelsen ikke er endelig. Det er mulig at den vil ankes av franske myndigheter, av frykt for at den nettopp kan etablere en presedens.

Nyeste fra Dagsavisen.no: