Innenriks

Frp i Oslo: – Begeret er fullt. Forby tigging

Carl I. Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo mener begeret er fullt og ber bystyret innføre forbud mot tigging i hovedstaden.

Carl I. Hagen og Tommy Skjervold i Frps bystyregruppe i Oslo mener begeret er fullt og ber bystyret innføre forbud mot tigging i hovedstaden.

Bakgrunnen for forslaget er todelt. Hagen og Skjervold viser for det første til et brev til Bymiljøetaten 7. april der bydelsdirektøren i Nordstrand slår alarm om tilstanden i bydelens skogsområder som følge av tilreisende bostedsløse.

For det andre begrunner de forslaget om et tiggeforbud med NRK-dokumentaren om tiggere som viste at kriminelle bakmenn styrer mye av tiggermiljøet i Bergen. Ifølge dokumentaren står bakmennene for narkotikasmugling og salg, samt prostitusjon og menneskehandel. Oslo-politiet har bekreftet at de ser en lignende situasjon i Oslo.

– Frp mener at også byrådspartiene nå må se at begeret er fullt, og at Oslos innbyggere, barnehagebarn spesielt, nå må spares for de mange negative konsekvensene dette har for livssituasjonen deres som følge av en vekst i romfolks bosettinger og aktive tiggere, skriver Hagen og Skjervold i forslaget.

– Det er kun et aktivt håndhevet forbud mot tigging som kan medføre at romfolk avstår fra å komme til Oslo og derfor fremmer vi forslag om umiddelbar endring av Oslos politivedtekter. Byrådet burde i tillegg til dette ta en aktiv rolle i arbeidet for å få på plass et nasjonalt forbud mot tigging, skriver de videre.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen