Innenriks

Asylpress mot Ap-ledelsen

Flere fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.

Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag vil ha en mindre restriktiv praksis i behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge.

VG meldte torsdag at sentrale fylkeslag, som Bergen og Rogaland, jobber for å få partiets ledelse til å snu i spørsmål om midlertidig oppholdstillatelse for asylbarn og internflukt for asylbarn ved retur til hjemlandet.

NTB får bekreftet at det var bevegelse i spørsmålet torsdag kveld.

Uro, forsvinninger og problemer for unge asylsøkere som sitter i norske mottak, er bakgrunnen for engasjementet på Ap-grasrota.

– Kan ikke fortsette

Rogaland Ap er blant fylkeslagene som ønsker en mindre restriktiv praksis.

– Rogaland har et tydelig årsmøtevedtak på at det ikke kan fortsette som nå, og vår forhåpning er at vi får til en oppmykning, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Rogaland til NTB.

Forslaget fra fylkeslaget lyder «Arbeiderpartiet vil stanse bruken av midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere (EMA)”.

Ifølge VG er flere fylkeslag nå enige om å stille krav om at det såkalte rimelighetsvilkåret gjeninnføres. Det vil bety færre midlertidige tillatelser og at flere enslige mindreårige får opphold.

Voldsom økning

Også AUF ønsker en oppmyking, selv om AUF-leder Mani Hussaini understreker at ungdomslaget er enig i at Norge skal ha en «streng og rettferdig» asylpolitikk.

– Ingen er i tvil om at den er streng. Men er den rettferdig? spurte han retorisk i sin tale torsdag.

– Er det rettferdig at antallet enslige asylbarn som får midlertidig opphold, har økt fra 4 til 70 prosent det siste året?

Også Ap-veteranen Martin Kolberg tok opp asylbarnas situasjon fra talerstolen og ba landsmøtet om å finne en løsning.

Uro

Ap-ledelsen har forsvart sin støtte til regjeringens innstramminger i asylpolitikken, senest ved kommunalpolitisk talsperson Helga Pedersen i NRKs politiske kvarter denne uken.

Norsk institutt for by- og regionforskning anbefalte i en rapport tidligere i år å slutte å gi midlertidig opphold til enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år og heller innvilge permanent opphold. Forskerne mener midlertidig opphold bidrar til forsvinninger.

UDI har varslet om selvskading, uro, sosial isolasjon og angst blant asylbarn som sitter i mottak.

I forkant av landsmøtet har de tre tidligere Ap-statsrådene og partiveteranene Kari Gjesteby (69), Grete G. Fossum (71) og Anne Aakervik (69) jobbet for en mindre streng innvandringspolitikk i bredt.

I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal (72) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: