Innenriks

– Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende

– At Islamsk Råd har ansatt en kvinne i nikab kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet, mener Berit Hagen Agøy i Den norske kirke

Slik melder generalsekretær Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke seg på nikab-debatten. Det er første gang en representant for Den norske kirke uttaler seg offentlig i saken, skriver Klassekampen.

I mars ble det kjent at Islamsk Råd Norge (IRN) har ansatt nikabkledte Leyla Hasic som administrasjonskonsulent – en stilling Kulturdepartementet bevilget penger til for å styrke brobyggingsarbeidet til storsamfunnet og dialogen med andre tros- og livssynssamfunn.

Etter ansettelsen truet flere moskeer med å melde seg ut av paraplyorganisasjonen, og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har vurdert å trekke bevilgningen tilbake.

– Det var uklokt gjort. Man har vist dårlig skjønn med tanke på hvilke signaler det sender ut i storsamfunnet. Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende og kan ødelegge den store dialogen vi har i samfunnet. Det skaper støy og en usikkerhet, sier Agøy til Klassekampen.

Den norske kirke bidro til at IRN ble opprettet tidlig på 1990-tallet. Siden har de to største representantene for islam og kristendom i Norge hatt en jevnlig dialog. Uenigheter er til nå håndtert internt.

– Mange undrer seg over hvorfor IRN har valgt å gjøre dette, og i hvilken grad de selv forstår eller reflekterer over hvilken effekt dette får i samfunnsdebatten, legger hun til.

Islamsk Råd har ikke kommentert kritikken overfor Klassekampen.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen