Innenriks

Dominert av norskpakistanere

Islamsk Råd har fått kritikk for å inkludere få fra forskjellige landbakgrunner i ledelsen. Likevel har et klart flertall i det nye styret pakistansk bakgrunn.

Bilde 1 av 2

Med hele 6 av 9 representanter i Islamsk Råds nye styre, dominerer norskpakistanere den nye ledelsen i norske muslimers felles paraplyorganisasjon. Det til tross for at de ikke er den største muslimske gruppen i Norge ut fra landbakgrunn.

Nasjonaliteter som Tyrkia og Bosnia, som utgjør en stor andel av muslimene i Norge, er enten ikke representert, eller knapt representert i styret.

Også generalsekretæren i rådet, Mehtab Afsar, har norsk-pakistansk bakgrunn. Han kommer fra samme moské som styrelederen, Zaeem Shaukat.

Les også: Ansettelse kan stride mot Islamsk Råds egne vedtekter

Uenighet om valg av styre

Irfan Mushtaq, som satt i styrets valgkomité, mener ikke dominansen er noe problem.

– Jeg er blind for hudfarge, nasjonalitet eller hvilken lovskole de tilhører. Jeg ser på hva de kan levere, sier han.

I årsmøtepapirene til rådet kommer det fram at det har vært uenighet i prosessen opp mot valget av nytt styre. Mushtaq selv, som var en av sju medlemmer i komiteen, leverte en protokollføring som ble lagt ved sakspapirene til årsmøtet. Her går han i rette med egen valgkomités arbeid.

Vedlagt sakspapirene er også et tilsvar til Mushtaq signert flertallet av valgkomiteen der de skriver at de «ble sjokkert over brevet» fra Mushtaq.

I redegjørelsen deres innleder flertallet blant annet med at:

– Det er blitt rettet kritikk mot IRN at styret nesten bare består av en eller to nasjonaliteter. Det ble derfor forsøkt å finne kandidater med andre nasjonaliteter som også kunne være gode kvalifiserte kandidater i innstillingen fra valgkomiteen.

Mushtaq på sin side skriver:

– Det er ikke i henhold til vedtekter å «diskvalifisere en kandidat fordi han er medlem i samme medlemsorganisasjon som generalsekretæren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fornøyd

I 2016 kom et høyere antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge med bakgrunn fra Somalia og Irak, enn fra Pakistan: 28.300 fra Somalia, 22.154 fra Irak og 19.571 fra Pakistan, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Mushtaq bekrefter at rådet har fått kritikk om for mange norskpakistanere i styret, og sier de arbeidet for å endre det:

– Jeg ringte selv til samtlige ikke-pakistanske moskeer og motiverte dem til å stille opp, sier Mushtaq.

– Når 6 av 9 styremedlemmer har pakistansk bakgrunn, er du fornøyd med komiteens arbeid?

– Så lenge det har vært en demokratisk prosess er jeg fornøyd, svarer Mushtaq.

Han sier han er fornøyd med at det nye styret er ganske ungt, med høy utdanning. Og mener stridighetene i komiteen ikke handlet om etnisitet eller representasjon, men:

– Det har vært et politisk spill i bakgrunnen, sier han.

Tar ille opp

Mushtaq hevder at flere av de andre medlemmene i valgkomiteen kastet bort mye av møtetiden på å snakke om at de ikke mente Mehtab Afsar burde fortsette som generalsekretær. To av medlemmene skal også ha lagt ned dissens mot å innstille Zaeem Shaukat som styreleder, angivelig fordi de mente styreleder og generalsekretær ikke kunne komme fra samme moské, ifølge Mushtaq. Han ser dette som et politisk maktspill.

Shaukat ble forsøkt rammet fordi han var eneste gjenværende styremedlem som ikke støttet oppsigelsesprosessen mot Afsar i fjor sommer, hevder Mushtaq, som også mener mye komitétid gikk med til henvisninger om ulike fraksjoner han mener ikke finnes:

– Det finnes kun én fraksjon de som har styrt IRN både i styret og rådet i siste 15–20 år, og som nå ønsker å si opp Mehtab Afsar på usaklig grunnlag og truer med å skille seg ut i ny organisasjon, sier han.

Selv har han protokollført at han mener valgkomiteen har mislykkes i arbeidet. Flertallet i komiteen har på sin side protokollført at de tar Mushtaqs beskyldninger ille opp.

– Dette er også med på ytterligere splittelse i IRN. Dette må Irfan Mushtaq ta hele og fulle ansvar for, skriver de.

Forskere: – Ikke så rart

To av Norges fremste kjennere av muslimske miljøer, Sindre Bangstad ved Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, og Olav Elgvin ved Universitetet i Bergen, er ikke overrasket over den pakistanske dominansen:

– Norskpakistanerne var blant de første som opprettet moskeer i Norge. Det er opplagt at de føler eierskap til dette, sier Bangstad.

Elgvin vektlegger det samme:

– Pakistanerne har vært her lengst, og det er flest moskeer der pakistanere er i ledende posisjoner. Så det er kanskje ikke så rart at det er flest pakistanere i Islamsk Råds styre.

Rådets nye styre

Islamsk Råds nye styre består av ni representanter. De fordeler seg slik:

To fra Central Jam-e-Mosque World Islamic Mission (pakistansk)

En fra Dar el Emaan Trondheim (somalisk)

En fra Minhaj ul-Quran (pakistansk) og en fra Minhaj Drammen (pakistansk)

En fra Tauheed Islamic Centre (moske med blandet bakgrunn fra Irak, Iran, Sør-Libanon, representanten er norsk-pakistaner)

En fra Søndre Nordstrand Muslimske Senter (pakistansk)

En fra Islamsk Kultursenter Nordland (multietnisk)

En fra Muslimsk Fellesråd Rogaland (sammenslutning av seks mosker med ulik bakgrunn: tyrkere, arabere, pakistanere)

Mer fra Dagsavisen