Innenriks

Regjeringen strammer inn på reglene for forbrukslån

Regjeringen legger tirsdag fram en plan for hvordan omfanget av usikret kreditt og forbrukslån skal begrenses.

###

Finansminister Siv Jensen, justisminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (alle Frp) vil være til stede under pressekonferansen tirsdag morgen.

Markedsføring av kreditt ligger under Amundsens konstitusjonelle ansvarsområde, mens Solveig Horne har ansvaret for forbrukerlovgivningen, herunder spørsmålet om et gjeldsregister.

De nye reglene vil bli omtalt i finansmarkedsmeldingen som behandles i statsråd onsdag. Etter det NTB forstår, er det ikke aktuelt for regjeringen å forby rabattordninger som bonusordninger (flybonus).

Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016. I forrige uke tok Finanstilsynet til orde for at bankene må gjøre en grundigere sjekk av låntakernes betalingsevne enn de gjør i dag.

– Vi har erfart at flere banker har svake rutiner på dette området. Blant annet er det avdekket manglende rutiner for å sjekke kundenes betjeningsevne, framholdt direktør Morten Baltzersen.

Tilsynet foreslår blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag samt krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.

(NTB)