Innenriks

Nav-svindel i ferieparadis

På fem år har Nav anmeldt 678 tilfeller av trygdesvindel i utlandet. Nordmenns favorittreisemål topper statistikken.

Bilde 1 av 2

Av John Trygve Tollefsen

– Nav har spesialisert arbeidet med å avdekke trygdesvindel i utlandet. Vi har en gruppe på i overkant av ti årsverk som jobber med det nå.

Det sier direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll.

Dagsavisen har fått tilgang til statistikken for anmeldt trygdemisbruk i utlandet de siste fem årene. Til sammen har Nav anmeldt svindel for nær 160 millioner kroner i utlandet siden 2011.

Les også: Lurte NAV for over 360.000 kr - avslørt av Facebook

Dagpenger og AAP

Misbruk av dagpenger og arbeidsavklaringspenger er der det syndes mest.

– Det er her vi ser de store mengdene. Du skal i prinsippet oppholde deg i landet for å få disse ytelsene. Dersom vi har mistanke om svindel, utreder vi saken nærmere for å framskaffe dokumentasjon før vi krever pengene tilbake og eventuelt anmelder til politiet, sier han.

Blant flere kontrolltiltak kan Nav sjekke om meldekort er sendt inn fra en datamaskin i Norge eller utlandet. Etaten kan også få innsyn i kontobevegelser, og se om bankkortet brukes på en strandpromenade i varmere i strøk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sverige på topp

Vårt naboland i øst topper listen over hvor i utlandet det svindles mest med norske trygdepenger. Siden 2011 har Nav anmeldt 71 trygdemottakere for svindel av til sammen 17 millioner hos søta bror.

Sverre Lindahl mener den store arbeidsinnvandringen fra Sverige de senere år kan være noe av forklaringen bak dette.

– Det er mange fra Sverige som har opptjent rettigheter her i landet. Disse sakene kan dreie seg om at noen har flyttet tilbake til Sverige, eller kanskje kommet i arbeid der uten å si fra til Nav, sier direktøren.

Les også: – Det er visse folk du ikke legger deg ut med

Sydensvindel hakk i hæl

På andre- og tredjeplass finner vi to norske feriefavoritter. Thailand er i en soleklar andreplass på lista. Hele 66 personer er anmeldt de siste fem årene. Til sammen er de anmeldt for å ha svindlet til seg 14,5 millioner kroner, mens de har oppholdt seg i smilets land.

Et stykke bak ligger nordmenns kjæreste solkyst, Spania. Her ble det anmeldt svindel av 8,7 millioner kroner de siste fem årene.

Det blir dog for bastant å påstå at dette kun er nordmenn som bytter et traurig jobbsøkerliv mot soldager på playaen.

– Vi fører ikke statistikk over opprinnelseslandet til de som anmeldes for trygdesvindel. Derfor kan jeg ikke si noe om hvor de som anmeldes kommer fra, forteller Lindahl.

Lov med ferie og jobbsøk

Det er ikke ulovlig for arbeidssøkere å ta ferie, men også her er regelen at Nav må få beskjed.

– Dersom du avvikler ferie, må du krysse av for det på meldekortet. Da stopper stønaden for den perioden, sier Lindahl.

Han legger til at det er spesialregler for personer som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker. Disse kan ta ferie i inntil fire uker og beholde dagpengene også i utlandet.

Det er også mulig å oppholde seg i Spania som arbeidssøker.

Men da må man melde ifra til norske myndigheter, og forholde seg til det spanske regelverket som arbeidssøk­­en­­de.

– Du må søke før du drar ut, og da kan du være arbeidssøker i inntil tre måneder. Det gjelder alle EU/EØS-land.

Les også: Slik vil Erna redde velferdsstaten

Mange kontrollrutiner

Nav har tilgang til et bredt utvalg metoder for å forhindre trygdesvindel, de gangene egen saksbehandling ikke er nok.

Etaten har tilgang til en rekke offentlige reg­­ister, som a-ordningen med inn­­tektsopp­lys­­nin­­­­­­­­ger, ar­­­beids­­­­­­­giver- og arbeidstakerregister. Nav samarbeider også med skattemyndigheter, arbeidstilsynet og politiet.

– Videre mottar vi også tips fra publikum, forteller Lindahl.

Nav Kontroll om lag 125 medarbeidere som passer på at de ulike stønadene ikke misbrukes. Ifølge Lindahl er det en effektiv gjeng.

– Om lag 85 prosent av anmeldelsene våre blir etterforsket av politiet, og det blir tatt ut tiltale. Av disse blir 98 prosent dømt.

Les også: Ja til kutt i sykelønna

Store summer

I sakene som omhandler svindel til utlandet, svindlet hver av de anmeldte i snitt Nav for over 230.000 kroner. Det sier noe om alvoret i de sakene som blir anmeldt.

– Her dreier det seg om flere måneder med uberettiget stønad, sier Lidahl.

Nav anmelder de groveste sakene, men det kan også koste dyrt å svindle mindre beløp.

– Når det er snakk om mindre beløp, kan vi kreve tilbake pengene uten å anmelde. I de sakene hvor vedkommende har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, krever vi tilbake pengene med et påslag på ti prosent.

Grensen for å være nærmest garantert plass i buret, går ved grunnbeløpet i folketrygden. Det utgjør per dags dato drøye 92.000 kroner.

– Høyesterett har slått fast at trygdesvindel som er høyere enn grunnbeløpet i folketrygden normalt skal straffes med ubetinget fengsel, forteller Lindahl.

– Velferdssystemet vårt er basert på tillit, og da er det viktig at samfunnet reagerer når den tilliten er brutt.

Les også: – Sykefravær går i arv til barna