Innenriks

Én kvinne inn i Islamsk Råd-styret

Etter tre dager med hemmelighold offentliggjør Islamsk Råd nå navnene på medlemmene i deres nye styre. Nordea-rådgiver Smaira Iqbal er eneste kvinne blant åtte menn.

Tre dager etter at Islamsk Råd Norge søndag valgte nytt styre, går de nå ut med navnene på dem som er valgt inn. Det skjer etter dager med bråk rundt ansettelsen av den nye admistrasjonsmedarbeideren – nikabkledde Leyla Hasic.

Norges eneste paraplyorganisasjon har lenge blitt kritisert for å ha få kvinner i toppen. Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen som ledet rådet frem til 2003, har det knapt vært innvalgt noen kvinner i styret. I rådets midlertidige styre som ble valgt i oktober i fjor var ni av ni styremedlemmer menn.

Les også: Krisemøte om Islamsk Råd

Seks fortsetter fra sist

Dagsavisen har fått oversikten over de nyvalgte styremedlemmene, etter at rådet har avvist å gi ut lista gjennom tre dager etter gjentatte henvendelser fra Dagsavisen. Grunnen skal ha vært at de nye tillitsvalgte ville klarere vervet med sine overordnede før Islamsk Råd (IRN) gikk ut med navnene, sier generalsekretær Mehtab Afsar.

Nå oppgir Islamsk Råd at medlemmene av det nye styret er:

Zaeem Shaukat, Minhaj Ul-Quran (leder)

Abdirahman Diriye, Dar el Emaan Trondheim (nestleder)

Mohammad Adnan, Søndre Nordstrand Muslimske Senter (økonomiansvarlig)

Smaira Iqbal, World Islamic Mission

Noor Mohamed Hussain, Muslimsk Fellesråd Rogaland

Ørjan Askvik, Bodø

Jonas Muhammad, Drammensmoskeen

Yasir Ahmed, World Islamic Mission (WIM)

Shaheer Gulam Nabi, Tauheed Islamic Centre

Av disse er seks styremedlemmer som fortsetter fra det midlertidige styret som ble valgt i oktober.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Burde vært åpen

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, sier det er uvanlig at en organisasjon ikke offentliggjør navnene på nyvalgte styremedlemmer umiddelbart.

– I all hovedsak burde man være åpen om hvem som sitter i styret, sier Slotterøy Johnsen.

– Og det burde man være fra første stund?

– Ja, valgprosesser generelt bør jo være åpent. Det normale er at det skal være åpent hvem som er nominert til et valg og stiller til valg, og hvem som blir valgt, sier Johnsen

Som styremedlem i IRN blir Smaira Iqbal en av få kvinnelige ansikt utad i den muslimske paraplyorganisasjonen. Overfor Dagsavisen bekrefter hun at det nye tillitsvervet nå er klarert med hennes arbeidsgiver Nordea, og hun sier at hun synes «det er veldig, veldig fint» å bli valgt inn. Utover det henviser hun alle spørsmål videre til IRNs felles-epost.

Iqbal har vært aktiv i miljøet som bisto flyktninger under flyktningkrisen. Prosjektleder i flyktningorganisasjonen WIDE-INK, Wid Al-Saedy, har jobbet som frivillig med Iqbal og sier at IRN er heldige:

– Hun er veldig engasjert og kommer fra en veldig engasjert familie. Jeg tror det er viktig å ha kvinner som henne i IRN.

Vurderer om IRN skal miste statsstøtten

ISLAMSK RÅD: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) innkaller Islamsk Råd til møte og har satt jurister i sving for å vurdere om de fortsatt kan få statsstøtte.

– Jeg har bedt juristene i departementet se på om Islamsk Råd (IRN) er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen de har fått av et enstemmig Storting, sier Hofstad Helleland.

IRN inn på teppet

Nå har hun i tillegg innkalt Islamsk Råd til et møte etter at det mandag ble kjent at den eneste kvinnelige ansatte i organisasjonen bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.

– Jeg har innkalt IRN til et møte for å høre deres vurdering av den alvorlige situasjonen de har satt seg selv i, sier kulturministeren til NTB. Hun sier invitasjonen ble sendt allerede i går.

Vurderer formål

Ansettelsen av Leyla Hasic (32) ble gjort mulig etter at et enstemmig Storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner. Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.

Formålet med driftsstøtten på denne posten i statsbudsjettet, som omfatter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd «knytter seg særlig til de oppgaver som organisasjonene har som brobyggere og paraplyorganisasjoner på tros- og livssynsfeltet, deres arbeid med dialog internt, og i relasjon til andre tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige», heter det i budsjettet.(NTB)

Mer fra Dagsavisen