Innenriks

Få Storskog-flyktninger fikk bli

Over 3000 av de rundt 5500 flyktningene til Norge via grenseovergangen mot Russland fikk avslag på asylsøknaden. Mange er forsvunnet.

Høsten 2015 kom det totalt 5.465 asylsøkere til Norge over Storskog. 1.050 av disse har fått opphold i Norge. Over 3.000 har fått avslag på asylsøknaden.

Tall ABC Nyheter har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 3.120 av asylsøkerne som kom til Norge fra Russland over grensestasjonen på Storskog i Finnmark, har fått avslag på sin asylsøknad. 1.150 av sakene er henlagt av ulike årsaker.

Nesten 1.000 ble returnert til Russland, men av dem som ble igjen, var halvparten registrert som forsvunnet i fjor høst.

I et brev fra Politiets utlendingsenhet (PU) til Sivilombudsmannen datert 28.10.2016, som ABC Nyheter har fått innsyn i, kommer det fram at 2.128 av de 4.551 gjenværende asylsøkerne var forsvunnet fra asylmottakene. Senere har en del av dem som ble borte kommet til rette.

– Per i dag står 1.220 av asylsøkerne over Storskog oppført som forsvunnet, opplyser UDI tirsdag.

550 av disse har fått realitetsbehandlet saken og fått avslag. 610 har henlagte saker. 40 har trygt tredjeland. I tillegg har rundt 20 asylsøkere «ymse registreringer av dårlig kvalitet», ifølge UDI.

Henlagt-saker er saker hvor søkeren selv har valgt å trekke søknaden, eller som er henlagt fordi søkeren har forlatt Norge eller norske myndigheter ikke vet hvor personen befinner seg.

(©NTB)