Innenriks

Over 60.000 barn har opplevd grov vold fra foreldre

Nå vil KrF vil kreve sertifisering av alle voksne som jobber med barn og unge.

Stortingsrepresentant (KrF) Kjell Ingolf Ropstad

6 prosent av alle norske barn har vært utsatt for grov vold fra foreldrene sine, viser 2015-statistikk fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Det tilsvarer over 66.000 barn, ifølge befolkningsstatistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
 
–  Det er et skremmende stort omfang, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som er andre nestleder i justiskomiteen.

For å hjelpe flere barn, vil Ropstad at flere som er ansatt i stat og kommune skal lære hvordan de kan avdekke vold og overgrep mot barn og unge.

Stortinget behandler i disse dager regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep.

I den forbindelse foreslår KrF å opprette en egen sertifiseringsordning for alle offentlige ansatte som er i kontakt med barn. De ansatte skal måtte fornye sertifikatet etter to år.

Billig investering

–  Jeg mener det er en billig investering for å gjøre noe med vårt mest alvorlig samfunnsproblem, sier Ropstad.

Han mener at når vi kan gjennomføre miljøsertifiseringer og EU-sertifiseringer, må det også være mulige å «voldsertifisere» de offentlige ansatte på samme måte.

I fjor fortalte A-magasinet om helsesøster Solveig Ude som oppdaget noen blåmerker på brystet til seks uker gamle Jakob under spedbarnskontrollen. Ude sørget for at babyen ble undersøkt på sykehuset. Der ble det avdekket 19 ribbensbrudd etter grov vold.
 
–  Jeg vil at flere skal gjøre som henne, og melde fra når de mistenker vold mot barn. Da må flere lære hvordan de skal snakke med barn om dette. Det handler om å plukke om signaler, og vite hva man skal se etter.  Det skylder vi den jenta som sitter i klasserommet og roper at noen skal se henne, sier KrF-politikeren.

Fra 5 til 50 

KrF-politikeren viser til resultater fra hjemtraktene, som han mener underbygger at slik sertifisering hvert andre år kan være effektfull.
 
–  I Birkenes kommune valgte de å kurse alle som jobbet i skolen fra rektor til vaktmesteren. Der gikk de fra 5 meldte tilfeller til 50 fra et halvår til et annet, sier Ropstad.

–   Er ikke dette kunnskap folk som jobber med barn får gjennom et ordinært utdanningsløp?
 
–  Jo, alle må ha dette i utdannelsen. Men her er det mye ny forskning hele tiden og mange tok kanskje utdannelsen sin for 20-30 år siden. Vi trenger at personer som skal jobbe tett med barn mer systematisk får oppdatert kunnskap om hvordan de kan avdekke vold mot barn, sier KrF-politikeren.
 
–  Kan ikke dette ivaretas ved ordinær etter- og videreutdanning?
 
–  Jeg tenker at det ene ikke utelukker det andre. Det er bra at folk tar etterutdanning, men du kan ikke ta etterutdanning hvert andre år, sier Ropstad.

Stortinget skal avgi sin innstilling til opptrappingsplanen om to uker. Ropstad er saksordfører for saken.

PS! Ropstad er ikke den eneste som et hendig tiltak for å øke kompetansen blant offentlige ansatte. NRK kunne melde tidligere i dag at lederen i samme komité, Hadia Tajik, går inn for sertifisering av politietterforskere i kjølvannet av avhørsskandalen i Stavanger.