Innenriks

Vil spre kuttplan

Hvis resten av kommunene gjør som Oslo, kan de norske klimautslippene halveres innen 2030, tror SV.

Tryllemiddelet som SV mener kan føre til et massivt kutt i utslippene i stedet for en fortsatt økning, er klimabudsjetter.

Byrådet i Oslo har innført et slikt klimabudsjett fra og med i år. Her tallfestes ikke bare klimamålene, men også effekten og kostnaden ved ulike tiltak. I tillegg framgår det hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike tiltakene.

I perioden 2013-2015 reduserte Oslo sine klimautslipp med 15 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Byrådet forventer en ytterligere nedgang i tråd med de uttalte målene, i årene som kommer.

Kommentar: Tidenes klimabudsjett

– Må spre bruken

– Nå må vi sørge for å spre bruken av klimabudsjetter, i første omgang til andre byer, og så til alle landets kommuner. Vi må også lage et nasjonalt klimabudsjett etter modell fra Oslo, anbefaler SVs Kari Elisabeth Kaski i forkant av helgens landsmøte.

Hun tror det er helt nødvendig å konkretisere effekten av klimakuttene og hvordan de skal skje, for å oppnå de høyst påkrevde reduksjonene i utslippene.

– Vi har en tradisjon for å vedta klimamål som ikke blir fulgt opp, her til lands, påpeker hun.

– Hva bør framgå av klimabudsjettene?

– Vi ser for oss at det fokuseres på utfasing av fossil oppvarming av bygg og industri, bymiljøavtaler med overgang til kollektivtrafikk, raskere innfasing av elbiler og krav til nullutslipp ved offentlige innkjøp, nevner Kaski.

WWF-Norge har foreslått at den nye klimaloven bør lovfeste at hver kommune bør innføre klimabudsjetter. Kaski, som frykter at klimaloven ikke blir god nok, er slett ikke sikker på at dette er den beste løsningen.

– I Trondheim er de allerede i gang med å få på plass et klimabudsjett. I forhandlingene etter stortingsvalget vil det være viktig for oss i SV å få til det samme også andre steder, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Moss og Voss

Samtidig er det slik at også andre kommuner har vurdert det dit hen at det kan være fornuftig med egne klimabudsjetter. Både Moss og Voss er blant dem som nå skal lage hvert sitt.

SVs idé er dermed i ferd med å slå rot parallelt med lanseringen.

En sentral del av klimapolitikken til byrådet i Oslo, er en rekke tiltak rettet mot biltrafikken for å begrense den og gjøre den mer klimavennlig. Venstres Guri Melby er enig i taktikken, men påpeker samtidig at dette ikke er noe nytt.

– Nedgangen i utslippene skyldes målrettet innsats gjennom flere år der de borgerlige partiene hadde makten, og ikke byrådsskiftet som kom i 2015. Alle satsinger som har ført til færre biler, flere syklister og flere kollektivreisende ble satt i gang lenge før, sier Melby.

Portrett: Lan Marie Nguyen Berg - grønnskollingen

Mer fra Dagsavisen