Innenriks

Ny vei gir banesår

Ny veiutbygging kan torpedere regjeringens planer om mer gods over på jernbane.

Hver uke går det 18 godstog på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen. Det tilsvarer om lag 250 vogntog i døgnet, ifølge beregningene til Statens vegvesen. Her fra Finse, som er det høyeste punktet på Bergensbanen med sine 1.222 meter over havet.

Ifølge en konseptvalgutredning gjennomført av Statens vegvesen, kan godstrafikken på Bergensbanen bli redusert med 60-70 prosent hvis det bygges ny og bedre riksvei 52 eller riksvei 7.

– Vi venter at en avgjørelse om ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet kommer i Nasjonal transportplan, sier Hans Silborn, fagdirektør i Vegdirektoratet.

Regjeringen har varslet at forslaget til NTP for 2018-2029 vil foreligge før påske. Mye tyder på at riksvei 52 da blir valgt i tillegg til E134, som ny hovedvei mellom øst og vest, framfor alternativet riksvei 7.

Les også: Bruker tusen milliarder kroner til transport

250 vogntog i døgnet

For forkjempere av godstrafikk med tog er begge veialternativene like ille, etter som de vil ha omtrent like stor negativ effekt.

I dag er det jernbanen som er viktigst for godstrafikken mellom Oslo og Bergen, fordi så mye som 70 prosent av alt fraktet stykkgods mellom de to byene, går med jernbane. Hver uke går det 18 godstog mellom Oslo og Bergen, ni stykker hver vei. Det tilsvarer om lag 250 vogntog i døgnet.

– Hvorfor vil en bedre veiforbindelse ramme jernbanen så hardt?

– Fordi veitrafikken vil bli mye raskere mellom Bergen og Oslo, svarer Silborn.

Kjøretiden med bil kan faktisk komme ned i 4-5 timer når veistandarden heves og kjørelengden reduseres.

Forkjempere av en bedre veiforbindelse mellom øst og vest har pekt på at dette vil kunne redusere kostnadene til godsselskapene vesentlig, både ved redusert drivstofforbruk, reduserte vedlikeholdskostnader og raskere framføring av godset. Dermed kan det bli langt mer interessant å frakte gods mellom Norges to største byer med lastebil.

Da regjeringen og dens støttepartier presenterte deler av NTP 2018-2029 på Oslo S nylig, lovte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) en stor satsing på mer gods «over på kjøl og over på jernbane». Innholdet i denne satsingen skulle egentlig ha blitt presentert på en pressekonferanse for en drøy uke siden, men den ble utsatt på kort varsel.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Utbedring av jernbanen

Nå kan det se ut som regjeringen må droppe minst en veiutbygging for å lykkes med ambisjonen om mer gods på jernbane, men Silborn påpeker at det også er andre mulige veier ut av uføret.

– Da vi laget vår Øst-vest-utredning, la vi også inn en kraftig utbedring av jernbanen, og i begge ender snakkes det nå om dette, både ved Ringeriksbanen og ny jernbane mellom Bergen og Voss.

Silborn påpeker også at anslaget på 60-70 prosent mindre gods på Bergensbanen ved bedre veiforbindelse, er basert på modellberegninger omfattet av en viss usikkerhet.

Les også: Utelot rullebane og ble enige