Innenriks

Kværnerdalen barnehage har en byggeplass som nærmeste nabo

Anleggsstøy og støv bekymrer foreldrene. – Vi er ikke blitt forelagt en eneste konkret plan for hvordan barnas ute- og innemiljø skal ivaretas i byggeperioden, sier foreldrerepresentant.

Bilde 1 av 2

Av Karin L. Fladberg og Tor Sandberg

I Kværnerdalen barnehage i Oslo har foreldre sendt skriftlig klage på bydelsoverlegens dispensasjon fra støyforskriften. De mener byggingen av et nytt boligkompleks på barnehagens nabotomt, ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for å sikre barna mot helseskadelig støy, støv og forurensende anleggsmaskiner.

– Vi er ikke blitt forelagt en eneste konkret plan for hvordan barnas ute- og innemiljø skal ivaretas i byggeperioden som starter i disse dager og varer utover høsten, sier Mari Siljeholm, mamma og påtroppende foreldrerepresentant i Smia, en av barnehagens sju enheter med til sammen rundt 400 barn.

Les også: Ser flere behov for endringer

Stor belastning

For foreldrene i Kværnerdalen har feiringen av den nasjonale barnehagedagen en klar bismak. At barnehagen, parallelt med boligutbyggingen på nabotomta, skal utbedre deler av eget uteområde, gjør ikke saken bedre, mener de:

– Vi ser med bekymring på hvilke konsekvenser en kraftig innskrenket uteplass med anleggsarbeid på den ene siden, og en «mur» av en bygningsplass på den andre siden, vil få for barnas trygghet og mulighet til å utfolde seg i tida framover, sier pappa Tarjei Nysted til Dagsavisen.

I tillegg til vedvarende luft- og støyforurensning, er han bekymret for at innskrenking av uteplassen vil tvinge barn og ansatte ut på gjentatte turer gjennom anleggsområdet.

– Det har vært snakk om å stenge hele uteplassen for en periode. Det betyr jo at barna må oppsøke andre steder de kan leke, sier Nysted.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stopp i sovetiden

Anders Eide er enhetsleder for Kværnerdalen barnehage i Oslo. Han forstår foreldrenes bekymring, men sier:

– Det er allerede avtalt stopp i støyskapende arbeid i barnas sovetid mellom klokka 11.30 og 13.30. Utover det må utbygger forholde seg til støyforskriften.

– Et eget firma er allerede i gang med å lage en plan for måling av støy både ute og inne, sier Eide.

Han forklarer at behovet for ulike strakstiltak vil bli vurdert fortløpende:

– Utbygger har allerede vist at de tar dette på største alvor, og vi er i tett dialog. Med tanke på luftkvalitet har ulike støvtiltak som salting, oppsett av filtduk rundt plassen og vanning vært diskutert. Også støyskjerm har vært oppe. Samtidig har vi fått forsikringer om at grunnen i området er relativt myk, og at dette vil begrense støy fra spunting, opplyser Anders Eide.

Bydelsoverlege i Bydel Gamle Oslo, Irene Teslo, mener det ikke er grunn til bekymring.

Les også: Duket for barnehagelærer-boom

Barn mer sårbare

– Barn er mer sårbare for støy og støv enn voksne. Når det skal pågå arbeid i nærheten av en barnehage er vi opptatt av å gjøre det så skånsomt som mulig.

– Det er mulig at støypausen på to timer skal utvides for at alle barna skal få vært ute daglig. Foreløpig tror vi ikke at byggestøy innendørs er noe problem når barna er våkne, men for noen kan det være et problem når de skal sove. Derfor er det også ro på denne tida av dagen, forsikrer Irene Teslo.

– Er det grunn til å være bekymret for barnas ve og vel?

– Antakelsene gjør ikke at vi tror støy på uteområdet vil ha negativ effekt på barna. Men vi har allerede bedt om ytterligere støyberegninger fra utbyggers side, for å være forberedt på at det kan være nødvendig å iverksette strakstiltak, sier Teslo.

– Kan du berolige engstelige foreldre?

– I utgangspunktet kan jeg forstå at foreldre bekymrer seg. Likevel er det viktig å understreke at vi passer på fortløpende, og er spesielt obs når det gjelder utbygging i nærheten av skole og barnehage. Vi har mulighet til å stoppe arbeider midlertidig og be om ytterlige tiltak knyttet til arbeidets art eller framdrift. Oppfølging skjer i samarbeid med barnehage og utbygger, sier bydelsoverlege Irene Teslo.

Les også: 4-åring sto opp før foreldrene våknet, kledde på seg og gikk til barnehagen

Barnehager mangler tilsyn

Utfordringene Kværnerdalen barnehage står overfor er ikke enestående ifølge ekspertene.

Jakob Linhave er direktør i Helsedirektoratet. Han er urolig:

– Det er bekymringsfullt at det på landsbasis bare er ført tilsyn med 6 av 10 barnehager i løpet en treårsperiode, og at det samtidig er avdekket feil eller mangler ved halvparten av barnehagene, sier Linhave.

Høsten 2015 deltok hele 333 kommuner i en kartlegging Helsetilsynet gjorde av inneklima i norske barnehager.

Den viste at nesten halvparten av barnehagene mangler en plan for systematisk vedlikehold.

Flere kilder bekrefter at myndighetene i dag ikke har oversikt over hvor farlig eller risikofylt det er å oppholde seg i norske barnehager.

Mangler kunnskap

En kartlegging gjennomført av Statens strålevern i 1998 viste at en av ti barnehager hadde radonstråling over tillatt nivå.

– Vi antar at det står bedre til i dag på grunn av økt fokus på dette, nytt regelverk og generell bedring som følge av at vi har fått flere nye barnehager. Men vi vet ikke sikkert, og det finnes fortsatt barnehager med radonnivåer over grenseverdiene, sier seniorrådgiver Bård Olsen.

Heller ikke fagdirektør i avdeling for luft og støy i Folkehelseinstituttet, Per E. Schwarze, kan si noe sikkert om omfanget av helserisiko i barnehagene:

– Noen barnehager vil ha utfordringer i forhold til høye nivåer av luftforurensning i perioder. Noen kan også ha høye nivåer av støy.

– Luftforurensningen ute vil også i noen grad trenge inn i barnehagen. Likevel bidrar også støv og skitt som tas med inn i bygningen til støveksponeringen av barna, sier Schwarze.

Les også: – Småbarna blir oversett i barnehagen

Mer fra Dagsavisen