Innenriks

– Norske sjøfolk like billige

Color Line hevder de taper 154 millioner kroner på å la være å flagge ut til Danmark. Beviselig feil, svarer Sjømannsforbundet.

Bilde 1 av 2

– Vårt regnestykke viser at det ikke er noen konkurranse mellom norske og danske sjøfolk, og at det derfor ikke er noen grunn til å flagge ut Color Line, sier Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, kan 700 norske sjøfolk miste jobben etter at næringsminister Monica Mæland (H) ga Color Line grønt lys til å flagge ut sine to Kiel-ferjer til det norske internasjonale skipsregisteret (NIS).

Color Line har tidligere truet med å flytte virksomheten til Danmark dersom selskapet ikke får registrere seg i NIS. Et av hovedargumentene til Color Line har vært at selskapet taper 154 millioner kroner i året på å seile under norsk flagg (NOR) på grunn av høye norske lønninger.

Les også: – Jeg har huslån og to barn

Koster 15 millioner mer

Sjømannsforbundet hevder på sin side at ekstrakostnaden ved å bruke norske sjøfolk ikke utgjør mer enn 15 millioner kroner i året.

Sammen med en ekstern skatteekspert har forbundet regnet på hvor mye hver enkelt av de 1.100 underordnede ansatte i Color Line koster selskapet i lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon og sammenlignet med tilsvarende utgifter for danske ansatte etter dansk tariff.

– Bakgrunnen for å komme med det de fleste opplevde som en trussel, er falt bort. Bedriftsøkonomisk står Color Line overfor en helt annen situasjon nå. Konkurranseulempen med å bli i Norge er tilnærmet lik null, sier Hansen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Får refundert skatt

En av grunnene til at norske sjøfolk er langt billigere nå enn for tre år siden, da Color Line presenterte sine tall for det såkalte fartsområdeutvalget, er endringene regjeringen har gjort i nettolønnsordningen. Denne ordningen innebærer at Color Line får refundert alle innbetalte skatter og avgifter knyttet til skipet. Tidligere var det et tak på hvor mye selskapet fikk tilbakebetalt i kroner og øre, men det ble fjernet i fjor. Dermed sitter selskapet igjen med 65 millioner kroner ekstra i året, ifølge Sjømannsforbundet.

I tillegg har den danske krona normalisert seg siden lavpunktet i 2013, da Color Line gjorde sine utregninger, påpeker Hansen.

– Å flagge ut på de premissene som ligger til grunn etter vårt regnestykke kan ikke kalles noe annet enn sosial dumping. Her må Color Line kjenne sitt samfunnsansvar for de 700 ansatte som blir rammet, sier Ronny Øksnes, hovedtillitsvalgt i Sjømannsforbundet for de ansatte i Color Line.

Les også: LO-nestlederen ber Mæland snu om Color Line

– Feil grunnlag

Mæland har selv vist til Color Lines trussel om å flytte til Danmark når hun har argumentert for hvorfor selskapet bør få flagge ut.

– Alternativet er at vi mister ikke 700, men 2.500 arbeidsplasser, dersom Color Line flagger ut til Danmark. Det var en situasjon vi måtte forhindre, og det er bakgrunnen for kompromisset alle har fulgt opp til nå, men der sjømannsorganisasjonene nå tar en omkamp, sa Mæland til Dagsavisen tidligere i år.

Regnestykket fra Sjømannsforbundet viser at næringsministeren har tatt beslutningen om å tillate utflagging på feil grunnlag, mener Arbeiderpartiets Else-May Botten.

– Det er dette vi har fryktet hele tida, at næringsministeren bruker feil tall. Vi har spurt henne om hvilke tall hun baserer argumentene sine på, men ikke fått noe svar. Regnestykket fra Sjømannsforbundet viser at hennes alternativ ikke er riktig, sier Botten.

I likhet med LO, krever hun at Mæland gjør retrett og trekker forslaget.

– Nå må næringsministeren ta en realitetsorientering og gå i dialog med partene, sier hun.

Les også:  – Trusler sikrer ikke de ansatte

Avventer høringsrunde

Konserndirektør Helge Otto Mathisen gjentok senest i februar at Color Line taper 150 millioner kroner på å bli i Norge. Han ønsker ikke å kommentere tallene fra Sjømannsforbundet, men sier til Dagsavisen at premissene som ble lagt fram i fartsområdeutvalget er uforandret. For øvrig viser han til Color Lines høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland i departementet skriver følgende i en e-post til Dagsavisen:

– Forslaget om utvidelse av fartsområdet for utenriksferjer i NIS har vært ute på høring. Departementet har mottatt en rekke høringssvar til forslaget. Vi arbeider nå med å gå gjennom alle høringssvarene og vurdere innholdet i disse. Når denne gjennomgangen er foretatt, vil vi ta stilling til hvordan saken skal følges opp.

Les også: Fullt sjøslag mellom Høyre og Ap

Utregningen

* Norsk Sjømannsforbund har tatt utgangspunkt i de fem største lønnskategoriene på Color Line: servitør, kokk, forpleiningsassistent, butikkekspeditør og matros.

* Deretter har de regnet ut hvor mye hver enkelt av de 1.100 underordnede ansatte koster selskapet i hyre, arbeidsgiveravgift og pensjon, og gjort fradrag for refusjon gjennom nettolønnsordningen.

* Kostnadene er sammenlignet med dansk hyre, pensjon og arbeidsgiveravgift for tilsvarende stillinger.

* Regnestykket viser at Color Line vil spare ca. 15 millioner kroner dersom det registrerer seg i Danmark.

* Da er en dansk kronekurs på 124 lagt til grunn (gjennomsnittet for 2016).

* Color Line har overfor fartsområdeutvalget lagt frem tall som viser at selskapet taper 156 millioner kroner hvert år på å ikke flytte til Danmark.

* Utvalget ble satt ned i 2014. Sjømannsforbundet går derfor ut fra at Color Line har gjort sine utregninger ut fra kronekursen i 2013, som lå på 104,7.

* Hvis man tar utgangspunkt i en dansk stilling med en månedslønn på 25.000 danske kroner og ganger med kronekursen 104, gir dette en månedslønn på 26.000 norske kroner.

* Multiplisert med en kurs på 124, øker månedslønnen til 31.000 norske kroner.

* Forskjellen på en norsk og en dansk månedslønn har i dette tilfellet sunket med 5.000 kroner siden 2013.

* Næringsminister Monica Mæland sendte forslaget om å myke opp reglene for det internasjonale skipsregisteret (NIS) ut på høring i januar. Høringsfristen var 3. mars.

* Skip registrert i NIS får lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønninger. Dermed står 700 norske ansatte i Color Line i fare for å miste jobben.)

Kilde: Norsk Sjømannsforbund

Mer fra Dagsavisen