Innenriks

Derfor snur de om fedrekvoten

I dag står slaget om pappapermen i Høyre. En rekke av partiets stjerneskudd har snudd, og mener nå det trengs en egen kvote for far. – Vi er blitt voksne, forklarer Henrik Asheim (H).

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

Som leder av Unge Høyre var Henrik Asheim sterk motstander av fedrekvoten. Han mente staten måtte ut av folks kjøkken, og at det var familien selv som skulle bestemme hvordan den ville dele permisjonen seg imellom.

Nå har Asheim snudd, og vil ha med resten av Høyres landsmøte på å si ja til fedrekvoten. Hva skjedde?

– Da jeg sa det var jeg 24 år. Nå er jeg 33. Jeg har venner som har fått barn, en bror som har fått barn, og jeg har sett at prinsippet jeg inntok, ikke passer med virkeligheten, sier Asheim til Dagsavisen.

Les også: Be far ta hele kvoten sin

Misforstått valgfrihet

Han er ikke alene. Flere av Asheims unge partifeller har snudd i synet på foreldrepermisjon, etter å ha forlatt Unge Høyres studiesirkler.

Blant dem er Tina Bru, kvinnepolitisk talsperson i Høyre.

– Hvorfor snudde du?

– Nei, Tina møtte virkeligheten. Det er nå en gang sånn at fedre tar det som er kvoten. Lengre har vi ikke kommet. Derfor har en egen kvote for far fortsatt en funksjon, mener Bru.

Hun viser til Nav-statistikk omtalt i Dagens Næringsliv denne uka, som viser at færre menn tar mer enn ti uker permisjon etter at regjeringen kuttet i fedrekvoten. Mens 34 prosent av fedrene tok ut mer enn ti uker de tre første kvartalene i 2015, var andelen falt til 12 prosent i samme periode i 2016.

– Jeg mener også at det er verdifullt for en arbeidsgiver å se at også menn må være borte når de får barn. Når mor er mest borte, hemmer det lønns- og karriereutviklingen, sier Bru.

Men om kvoten må økes, vil hun ikke ta stilling til nå.

– Det viktigste nå er at vi slår ring rundt pappakvoten, og så utelukker ikke jeg at det kan komme en diskusjon om nivå senere, men jeg mener likestillingen mellom kvinner og menn ikke står og faller på om det er ti eller 14 uker, sier Bru.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avgjøres nå

Høyres landsmøte skal i dag ta stilling til om partiet skal droppe kravet om at fedrekvoten må fjernes eller ikke. Sist spørsmålet var oppe, på landsmøtet i 2013, var det flertall for å skrote fars kvote. Den gang argumenterte Erna Solberg kraftig for at foreldrene selv skal bestemme over permisjonstiden. I dag er et flertall i programkomiteen for, men flere fylkeslag som Oslo, Hordaland, Oppland og Hedmark er imot.

– Det er en viktig endring om Høyre sier ja til kvote, mener Asheim.

Valgfrihet

Familienes rett til å velge selv, er det hyppigst brukte argumentet fra Høyre mot fedrekvoten. Stortingsrepresentant Erik Skutle sier han har endret syn på hva valgfrihet innebærer, og er derfor nå for en fedrekvote.

– Før mente jeg at hvis alt var helt fritt, ville det gi maksimal frihet. Men det er ikke sånn. Når staten subsidierer noe, er det lov å sette noen krav for å få noen positive effekter. I dette tilfellet at far er mer hjemme, mor er mer på jobb, sier Skutle.

Kommentar: Solberg står støtt (Arne Strand)

Med støvlene på

Ironisk nok er det han i den gamle Unge Høyre-gjengen som faktisk har fått barn, som står fast på at fedrekvoten bør fjernes. Leder av Hordaland Høyre og stortingsrepresentant Peter Christian Frølich har endret mening, men med motsatt utfall: Før han var i pappaperm selv, var han i tvil om det er rett å gi familiene full frihet. Nå tviler han ikke lenger.

– Etter min egen pappaperm, står jeg igjen med en ting, nemlig at dette må baseres på individuelle forhold, slår Frølich fast.

Les også: Én av fire bedrifter: Uviktig at begge foreldrene tar permisjon

Nyeste fra Dagsavisen.no: