Innenriks

Advarer mot overvåkingssamfunn

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, advarer sitt eget parti mot å styre Norge i retning av et overvåkingssamunn.

Denne helgen avvkler Høyre sitt landsmøte på Gardermoen. Ett av forslagene partiet må ta stilling til er en dissens fra et mindretall i programkomiteen om overvåking og avlytting fra politiet.

I dag kan politiet benytte seg av såkalt overskuddsinformasjon ved telefon- eller romavlytting. Det betyr at dersom du for eksempel avlytter noen med mistanke om narkotikakriminalitet, og overvåkingen avslører annen type kriminalitet, kan politiet bruke denne avlyttingen til å straffeforfølge vedkommende.

Inngripende virkemiddel

Før 2013 var dette ikke lov. Og vi bør tilbake til det gamle regelverket, mener et mindretall av Høyres programkomité.

– Kommunikasjonskontroll er et svært inngripende virkemiddel, og bør benyttes med varsomhet. Når det først benyttes, er formålet å hente informasjon om et spesifikt innhold. Dersom man får informasjon om andre kriminelle forhold gjennom denne kontrollen mener jeg at denne ikke skal kunne brukes mot vedkommende med mindre den er av en art som i seg selv ville ha gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I stedet foreslår flertallet i programkomiteen strenge begrensninger for oppbevaring og bruk av slik overskuddsinformasjon.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Overvåkingssamfunn

Et av argumentene for å la politiet benytte seg av overskuddsinformasjon er at dersom politiet kommer over bevis for alvorlig kriminalitet, har de en plikt til å etterforske og oppklare kriminaliteten. Men Astrup advarer mot den typen argumentasjon.

– Hvis vi følger tanken om at målet helliger middelet uavhengig av hva middelet er, så leder det oss raskt til et overvåkingssamfunn som jeg ikke tror noen ønsker seg. For å unngå å havne på det sklibrettet må det være strenge restriksjoner på de mest inngripende politimetodene, sier han. (ANB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: