Innenriks

Be far ta hele kvoten sin

Ikke legg alt ansvaret over på mor. Alle sjefer bør si til mennene i bedriften sin at de forventer at de tar hele fedrekvoten sin, oppfordrer likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

– Jeg synes det er helt fair at sjefen går inn i en diskusjon om de har en ansatt de satser på som skal ut i permisjon. Det jeg ikke liker er at ansvaret alene legges på moren, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Dagsavisen.

Fødsler slår negativt ut på kvinners karriere. Det var budskapet i et innlegg fra Deloitte-sjef Aase Aamdal Lundgaard i Dagsavisen denne uka. «Når en kvinnelig kollega forteller om den forestående begivenheten må vi planlegge permisjonstiden sammen med henne, og oppfordre henne til å komme tilbake og delta i viktige møter, holde kontakten med jobben og kunder», skriver Deloitte-sjefen.

Innlegget fikk Bjurstrøm til å reagere.

– Lundegaard bør samtidig si at mennene i min bedrift skal ta ut i hvert fall fedrekvoten sin, mener hun.

Les også: Én av fire bedrifter: Uviktig at begge foreldrene tar permisjon

Forutsetter fedrekvoten

Bjurstrøms poeng er at hovedproblemet er å få flere menn til å ta mer permisjon. I tillegg til at kuttene i fedrekvoten bør reverseres, mener hun fedrenes sjefer kan ta et tydeligere ansvar.

– Jeg vil ha arbeidsgivere som sier: I min bedrift forutsetter jeg at menn tar ut i hvert fall den fedrekvoten de har krav på, sier ombudet.

Aftenposten kunne for fire år siden fortelle om eksempler på at arbeidsgiver betalte opptil 50.000 kroner i måneden mot at far sa fra seg hele eller deler av pappapermen. Denne typen ukultur vil Bjurstrøm til livs.

– Mange menn når toppen fordi de har et bakkemannskap hjemme. Det trenger damene også om vi skal få gjort noe med denne skjevfordelingen, sier Bjurstrøm.

70 prosent av fedrene tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepermisjonen, ifølge 2015-tall fra Statistisk sentralbyrå.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke feilslått

Lundegaard skriver også at norsk likestillingspolitikk leverer «jevne fødselsrater, kvinner i styrene og lite annet.»

Så ille mener ikke Likestillings- og diskrimineringsombudet at det står til.

– Likestillingspolitikken i Norge er ikke feilslått, og vi har et godt utgangspunkt for å gjøre noe med det som ikke fungerer, sier Bjurstrøm.

Hun vil samtidig ikke avvise problemene Deloitte-sjefen trekker fram. I 2016 hadde Likestillings- og diskrimineringsombudet nærmere 300 henvendelser som gjaldt graviditet og foreldrepermisjon.

– Vi kan ikke underslå at det å få barn kan virke negativt på karrieren. Vi vet at kvinner som kommer tilbake etter en fødsel kan oppleve diskriminering for eksempel ved at de blir fratatt ansvar eller kommer tilbake i en dårligere stilling enn de forlot, sier Bjurstrøm.

Les også: Vil ha mors sjef inn i debatten om foreldrepermisjon

Pappapermisjon

* Fedrekvoten er den del av foreldrepermisjonen som er forbeholdt far. Dersom han ikke benytter seg av den, mister familien disse ukene med permisjon.
* I dag er fedrekvoten på 10 uker.
* Under regjeringsforhandlingene i 2013, var Venstre og KrF imot å fjerne fedrekvoten, men gikk med på et kompromiss om å kutte den fra 14 uker til 10 uker.
* Tall fra Nav viser at gjennomsnittlig antall dager permisjon for menn er redusert fra 49 dager til 47 dager fra 2014 til 2015