Innenriks

Utelot rullebane og ble enige

En eventuell tredje rullebane på Gardermoen ble ikke nevnt med ett ord da regjeringen og støttepartiene fortalte hva de er blitt enige om i Nasjonal transportplan 2018-2029.

1 av 3

Under pressekonferansen på Oslo S på tampen av morgenrushet i går, ble det i stedet snakket i lange baner om nye jernbanestrekninger, og både finansminister og samferdselsminister la i vei om nye veier.

Les også: Her stanses ny rullebane

Ut av transportplanen

En grunn til at alt om luftfart var fraværende under pressekonferansen, er at det største stridstemaet er fjernet fra kommende NTP.

– En tredje rullebane på Gardermoen har aldri vært del av NTP-forhandlingene, opplyser Abid Raja (V).

Han har tidligere uttalt følgende til Vårt Land om en slik rullebane:

«Venstre er absolutt motstander av dette og kommer ikke til å støtte det i Nasjonal tranportplan».

– Denne motstanden står vi fast på, sier Raja.

Spørsmålet om en utvidelse av kapasiteten til Oslo lufthavn, skal nå i stedet behandles i Avinors eiermelding, opplyser Nikolai Astrup (H), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

– Men jeg kan ikke si noe mer om beslutningen og om hva regjeringen kommer til om en eventuell fullmakt, sier han.

Avinor trenger en slik fullmakt for å kunne starte byggingen av en ny rullebane, selv om den skal finansieres over Avinors egne budsjetter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Del av høring

En tredje rullebane på Gardermoen blir omtalt flere steder i grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029, som regjeringen sendte ut på høring i fjor. Flere høringsinstanser, deriblant Oslo kommune, har omtalt saken i sine høringssvar. Som Dagsavisen har skrevet før, er Oslos politikere, med unntak av Høyre og Frp, imot en slik utvidelse, primært av klimahensyn.

Det at prosjektet nå er tatt ut av NTP, har ingen betydning, ifølge Astrup. Han mener det er likegyldig om spørsmålet behandles i NTP eller Avinors eiermelding, fordi også dette styringsdokumentet, i likhet med NTP, skal behandles i Stortinget.

I forkant av gårsdagens pressekonferanse på Oslo S spurte Dagsavisen Avinor hva slags forhåpninger man der har til NTP for perioden 2018-2029.

– Vi både håper og forventer at politikerne tar hensyn til de innspillene vi har gitt om behov for båndlegging av arealer til en framtidig tredje rullebane på Oslo lufthavn, skriver kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i en epost til Dagsavisen.

– En prinsippbeslutning om tillatelse til å bygge når behovet oppstår, er en viktig forutsetning for at Oslo lufthavn skal kunne ivareta sin knutepunktfunksjon på en tilfredsstillende måte i framtiden, skriver hun videre.

Les også: Sier nei til en tredje rullebane

Ufullstendig plan

Det regjeringen og samarbeidspartiene presenterte på Oslo S, passende nok noen minutter forsinket, var forøvrig ikke NTP i sin helhet.

– Vi er enig om rammene og hovedtrekkene for NTP. Det gjenstår fortsatt en del arbeid, opplyser statsminister Erna Solberg (H).

NTP i sin helhet kommer før påske.

Også eiermeldingen til Avinor «legges fram før påske» får Dagsavisens opplyst i Samferdselsdepartementet. Den var i utgangspunktet ventet å komme i løpet av Stortingets høstsesjon i fjor.

Hva som ellers ble sagt om NTP av Erna, Siv, Ketil, Trine og Knut Arild? Ikke noe vi ikke hadde hørt før. I stedet ble det en repetisjon av de siste dagenes lekkasjer til ulike medier:

NTP for kommende 12-årsperiode blir på nær 1.000 milliarder kroner, eller 1 billion, for den som foretrekker det.

Veiutbyggingen blir trappet ytterligere opp.

– Bilpartiet Frp er også blitt glad i jernbane, ifølge Siv Jensen.

Jernbanepakken i NTP når derfor «et helt nytt nivå».

Ny jernbanetunnel skal bygges under Oslo sentrum, og kan stå klar tidligst i 2032.

Ringeriksbanen ligger an til å bli påbegynt i 2021.

Blant de som fulgte pressekonferansen var også Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Det er bra med ny jernbanetunnel under Oslo, sier hun.

– Men når Siv Jensen står her og snakker om asfalt og Trine Skei Grande samtidig sier at dette er tidenes grønneste NTP, forventer jeg at dette blir fulgt opp med et klimaregnskap, slik at vi får sett klimaeffekten av alle prosjektene.

Les også: Vil bygge T-banetunnel først