Innenriks

Blir større enn Slovenia

Viken blir sommerparadiset Hvaler paret med vintersportens Hemsedal i en ny fylkesregion større enn Slovenia. Det skjønner ordførerne ingenting av.

Bilde 1 av 2

Av Martin Næss Kristiansen, John Trygve Tollefsen, Marie Melgård

Landets 19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner, og dagens Buskerud, Akershus og Østfold er blant fylkene som nå skal slås sammen til gigantregionen Viken. Det har regjeringen, KrF og Venstre blitt enige om.

I regionen Viken vil drøyt 24.000 kvadratkilometer strekke seg fra Hvaler og Halden i sør til Eidsvoll i øst og Hemsedal i nord.

Ordførerne i hver sin utkant av den nye regionen, er svært misfornøyde med tvangssammenslåingen.

– Både Hallingdal og Hemsedal ville heller hatt Buskerud, Vestfold, Asker og Bærum. Det er mer naturlig. Asker og Bærum har vi et forhold til. Frivillige løsninger skaper best muligheter for varighet. Enkelte land, som Pakistan, praktiserer tvangsekteskap, men det fungerer ikke i Norge, sier Hemsedal-ordfører Oddvar Grøthe (Sp).

Han synes den nye regionen blir alt for stor. Faktisk blir den nesten like stor som Belgia og Makedonia i utstrekning – og større enn Slovenia.

– Det er områder i Viken som aldri har hatt noe naturlig fellesskap, og det blir også svært vanskelig å bygge opp. Folketallet blir også alt for stort, skal vi tro regjeringens egen anbefaling, som er ti regioner med noenlunde likeverdig fordeling. I Viken blir vi cirka 1,2 millioner innbyggere. Landet har 5,2 millioner. Da sier det seg selv, mener Grøthe.

Han har vanskelig for å forestille seg hvordan en sommerkommune som Hvaler skal klare å føle tilhørighet til en fjell- og vinterdestinasjon som Hemsedal, og motsatt.

– Jeg tror Østfold har mer kulturell tilknytning til nabolandet enn til oss.

– Vil du gi bort Østfold til svenskene?

– Ja, eller motsatt – Bohuslän kan komme til oss. Østfold og Bohuslän – det ville blitt en naturlig sammenslåing, svarer han – rett nok med glimt i øyet.

– Skjønner ikke

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge (Frp) sier han ikke skjønner hva regjeringen tenker på.

– Østfold og Akershus kunne vært greit – men Buskerud? Og Oslo blir et «ingenmannsland» som deler opp det som er ment å være en hel region. Jeg tror ikke det er mulig å skape noen tilhørighetsfølelse fra den ene enden av regionen til den andre. Til det er avstandene altfor store, mener han, og minner om at samfunnet ikke bare består av politikere og byråkrater, men for det aller meste av «helt vanlige folk».

– Jeg tror ikke en så stor region gagner samfunnet. De sier det vil spare fylkene for administrasjonskostnader. Ja, kanskje på sikt, men ennå er det jo sånn at selv ansatte i fylkeskommunen har et oppsigelsesvern. Og spørsmålet er hva de taper i den andre enden, sier Borge, og legger til:

– Buskerud er et flott fylke, men vi blir aldri ett samfunn.

– Et håpløst mageplask

Motviljen er stor også i Eidsvoll, som ligger helt nord i Akershus, med grense til Toten i Oppland. Det hjelper ikke at ordføreren der heter Vika til etternavn.

– Jeg synes dette er et helt håpløst mageplask. Å samle tre så store fylker, med så ulike interesser, uten å ha med Oslo som er navet for Akershus, da blir jeg helt oppgitt, sier ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika (Sp) og fortsetter:

– Det er gigantomani og går imot folkets vilje. Heldigvis er det valg til høsten, så det er ikke for sent å snu, sier Vika, og peker på store sprik i fylkenes egeninteresser.

– I Akershus har vi en god infrastruktur knyttet opp til et samarbeid med Oslo, som nå skal drive alene, mens vi skal samarbeide med Hallingdal i vest til Halden i sør. Det blir en merkelig sammensetning. Det er interesser på tvers i en så stor region. Det blir en tøffere kamp for dem som står utenfor de store byene å få oppmerksomhet, frykter han.

Vika peker også på at det er store kulturelle forskjeller mellom de tre fylkene.

– Østfold, Akershus og Buskerud har egne identiteter. Med denne sammenblandingen sletter man ut det særegne ved distrikene, mener han.

Ap vil stemme imot

Både Akershus og Østfold har tidligere stemt mot å bli sammenslått til region Viken. Bare Buskerud har vært positive til forslaget til regjeringen og samarbeidspartiene. Arbeiderpartiet varsler nå at de vil stemme imot regionreformen:

– Forslaget er useriøst og preges av at kartet er tegnet av to regjeringspartier som egentlig ønsker å legge ned det regionale folkevalgte nivået. Dersom dette blir stående, har vi ommøblert norgeskartet på en vilkårlig måte. Det er ille at dette skal trumfes igjennom med få stemmer i slutten av en stortingsperiode, sier Helga Pedersen i Ap til Dagsavisen.

Hun slår fast at Ap ikke kommer til å bidra til tvangssammenslåing av fylker.

– Vi kommer til å stemme mot å tvinge fylker sammen mot sin vilje, og vi vil ikke gjennomføre regionreformen dersom vi kommer i regjering, sier hun.

Senterpartiet varsler det samme.

– Regionreformen er sentraliserende og de ulike tvangssammenslåingen virker helt vilkårlige. I Nord-Norge skal man slå sammen, samtidig er det enkelte fylker der en velger å ikke gjøre noe som helst. Oslo skal for eksempel ligge som et svart hull midt i en gigantisk region som skal gå fra Hemsedal til Halden. Det gir ingen mening, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp.