Innenriks

Ny teknologi er ikke nok i klimakampen

Ny OECD-rapport om CO2-utslippene fra transportsektoren ødelegger dagen for teknologioptimistene.

Bilde 1 av 2

I rapporten slås nemlig følgende fast:

CO2-utslippene fra transportsektoren kan øke med 60 prosent fram til 2050, til tross for den betydelige teknologiframgangen som antas å komme.

Uten ytterligere tiltak kan CO2-utslippene fra global frakt øke med 160 prosent, som følge av en tredobling i fraktvolumene.

CO2-utslippene fra internasjonal luftfart vil kunne vokse med 56 prosent i perioden 2015-2030, selv med svært forbedret drivstoffeffektivitet.

Over 50 land

Vurderingen av utviklingen i over 50 land, inkludert store utslippsland som Kina og USA, men også Norge og de øvrige nordiske landene, er gjort av ITF.

ITF er synonymt med Det internasjonale transportforum, som er administrativt integrert med OECD, men samtidig politisk uavhengig av denne organisasjonen.

Konklusjonene i ITFs rapport for 2017, er ganske annerledes enn forhåpningene som tidligere har framkommet fra ulike hold, blant annet fra Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart.

– Jeg tror luftfarten kommer til å omstille seg til å bli mer klimavennlig, blant annet ved bruk av biodrivstoff. Det er fullt mulig, uttalte Lothe til Dagsavisen i desember.

Tidligere har Lothe også uttalt følgende til Dagsavisen:

– Jeg tror luftfarten vil kunne bli en svært bærekraftig transportform.

Også flere representanter for regjeringen har uttalt stor tro på at ny teknologi langt på vei skal kunne løse klimautfordringene i samferdselssektoren.

– Det kommer til å være utslippsfrie kjøretøy som i framtiden skal kjøre på de veiene vi skal bygge, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Dagsavisen i desember 2015.

– Renere teknologi har et kjempestort potensial og vil bli det viktigste tiltaket framfor forbud og restriksjoner, sa statssekretær Reynir Johannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet til Dagsavisen i juli i fjor.

– Bredt spekter av tiltak

For at det skal bli mulig å holde utslippene fra transportsektoren selv på 2015-nivået, må det iverksettes «et bredt spekter av politikk og tiltak», også i byene, påpekes det i den nye rapporten fra ITF.

«Teknologisk framgang alene vil ikke føre til reduserte CO2-utslipp i byene. Aferdsendrende politiske tiltak som drivstoffavgifter, lave priser eller arealforvaltning som begrenser byspredning, kreves for å oppnå den nødvendige ekstra CO2-reduksjonen», påpekes det blant annet.

«Lavere CO2-utslipp fra bytrafikk kan også oppnås som positive bivirkninger av politikk rettet mot lokal luftforurensning og køtrafikk, som er de mest presserende transportutfordringene i mange byer», heter det videre i rapporten.

Lokalpolitikere i blant annet Oslo, har lenge etterlyst muligheten til å ta i bruk virkemidler i tråd med dette, men regjeringen og samferdselsministeren har bare i liten grad respondert på disse ønskene.

Mer fra Dagsavisen