Innenriks

Satser milliarder på oljesand

Norske banker har investert milliarder i oljesandselskaper i Canada, selv om alle sier at de er kritiske til oljesand.

Bilde 1 av 4

Det er en omfattende undersøkelse gjennomført av Framtiden i våre hender (FIVH), som avdekker at norske banker investerer i oljeselskaper som er involvert i utvinning av oljesand (også kjent som tjæresand) i Canada. Slike prosjekter er kritisert for å være både klima-, miljø- og helsefiendtlige, i tillegg til at de fører til direkte konflikter med urfolk.

Nordea topper FIVHs liste med investerer på 14,4 milliarder kroner. Deretter følger DNB med 2,8 milliarder og Danske Bank med 2,2 milliarder.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke lønnsomt

– Det er forkastelig at norske banker fortsatt er inne i denne ekstremt miljøfiendtlige aktiviteten, sier Anne Kari Garberg, politisk rådgiver i FIVH.

I desember solgte Statoil seg ut av sine oljesandprosjekter i Canada, etter tap på om lag 4,5 milliarder kroner.

– Det er en gåte at ikke også de norske bankene har trukket seg ut, mener Garberg.

Dagsavisen har spurt de aktuelle bankene om investeringene i oljesand i Canada er lønnsomme.

– Nei, ikke etter vår oppfatning, svarer Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

Storebrands investeringer er på 391 millioner kroner.

– Siden Storebrand først reduserte sin eksponering mot oljesand i 2013, har det også vært sterke økonomiske argumenter mot oljesand. Organisasjonen Carbon Tracker har estimert at 92 prosent av framtidig produksjon i oljesand vil kreve 80 dollar fatet for å gå i null. Uten å spekulere i framtidig oljepris, vil største andel av oljesandutvinningen være vanskelig å forsvare økonomisk sett med dagens oljepris, utdyper Smith.

– Hvorfor investerer dere da likevel i oljesand i Canada?

– Storebrand mener at utvinning av oljesand ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling. Likevel er vi fortsatt noe eksponert mot oljesand gjennom våre investeringer i energisektoren, da de aller fleste store energiselskaper driver slik virksomhet i noen grad, svarer Smith.

Det møter Storebrand på to måter, ifølge ham:

* Selskaper som er tungt inne i oljesand blir utelukket.

* Det drives aktivt eierskap overfor selskaper Storebrand mener det er mulig å påvirke.

Les også: Statoil selger seg ut av oljesand

– Har solgt aksjer

DNBs investeringer er redusert etter at banken har solgt aksjene sine i olje- og energiselskapet Chevron, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld.

– Vi forvalter cirka 550 milliarder i aksjer og renter for våre kunder. Av disse midlene er i underkant av to milliarder investert i energiselskaper som har noe av sin aktivitet innen tjæresand. Det utgjør cirka 0,36 prosent av forvaltningskapitalen. For de aller fleste av disse selskapene er tjæresand en liten del av virksomheten, påpeker Westerveld.

Grunnen til at andelen er så lav er at «det er betydelige miljø- og klimautfordringer knyttet til denne formen for oljeutvinning», tilføyer han.

Danske Bank opplyser at «det er egne miljømessige forhold man skal være oppmerksom på ved utvinning av oljesand», men har unnlatt å svare direkte på Dagsavisens spørsmål om investeringene i Canada.

– Ikke løsningen

Rune Selmar, administrerende direktør i Odin-fondet, som er 100 prosent eid av Sparebank1, svarer på bankens vegne. Den har aksjer for 306 millioner kroner i de aktuelle oljeselskapene

– Oljesand er ikke løsningen på verdens klimautfordringer, sier Selmar.

– Hvorfor har dere da investert i selskaper som utvinner oljesand?

– I Odin Energi har vi investert i flere av de globalt ledende olje- og gasselskapene. Flere av disse har i tillegg til sin tradisjonelle olje- og gassvirksomhet, investeringer i fornybar energi, men også en mindre andel av sine virksomhet knyttet til oljesand.

– Helt på grensen

KLPs investeringer er på 1,5 milliarder kroner.

– Hvorfor investerer dere i oljesand i Canada?

– Fordi mange oljeselskaper driver slik virksomhet og disse selskapene er en del av de indekser KLPs investeringer følger. KLP er bredt investert i nærmere 3.500 selskaper verden over, svarer Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Hun tilføyer at «KLP har retningslinjer for ansvarlige investeringer som tydelig definerer hva som skal utelukkes fra investeringene».

– Her finnes kriterier knyttet både til klima og miljø som potensielt kan ramme oljesandvirksomhet, opplyser Bergan.

– Med Paris-avtalen på plass er det vanskelig å se at oljesand vil ha noen plass i framtiden, sier hun også.

– KLP kan komme til å trekke seg ut?

– Ja, utvinning av oljesand er en aktivitet helt i grensen for hva som bør regnes som akseptabelt innenfor kriteriet om alvorlig miljøskade og klimaadferd, svarer Bergan.

Men hun påpeker også at «utøvelse av eierskap kan være vel så riktig å bruke i denne sammenhengen».

– Utelukker ikke

Også Nordea er opptatt av «aktivt eierskap».

– Nordea Asset Management utelukker ikke selskaper som er involvert i oljesand i Canada. Vi mener aktivt eierskap er et viktig og ansvarlig verktøy som kan brukes til å styre oljesandvirksomheten i en mer bærekraftig retning, sier leder for ansvarlige investeringer i banken, Katarina Hammar.

Nordea har valgt å ikke svare direkte på Dagsavisens spørsmål om hvorfor banken investerer i oljesand i utgangspunktet, eller i hvor stor grad investeringene er lønnsomme. I stedet opplyser Hammar at banken er opptatt av å «bedre miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av oljesandvirksomheten i Canada».

– Kan ikke anbefale

Anne Kari Garberg i FIVH avviser muligheten for miljøvennlig oljesand.

– Hvis Norge skal nå verdens klimamålsettinger, kan vi ikke utvinne oljesand. Da kan heller ikke norske finansaktører bidra til at Paris-avtalen undergraves, sier hun.

– Vi beklager at Nordea, Danske Bank og sparebankene ikke vil ut av oljesand. Det bidrar til at det ikke er mulig å anbefale bankene i et miljøperspektiv, fortsetter Garberg.

– DNB viser tegn på økende miljøbevissthet, men tar ikke den naturlige konsekvensen av egen retorikk. Storebrand bekrefter funn i vår etiske bankguide, at de sammen med KLP leder an på bærekraft blant norske banker.

Mer fra Dagsavisen