Innenriks

Fullt sjøslag mellom Høyre og Ap

Ap og LO krever at næringsministeren stanser utflaggingen av Kiel-ferjene. – Skaper usikkerhet om 1.600 arbeidsplasser, svarer Høyres Ove Trellevik.

Som Dagsavisen skrev i går, stiller Ap seg bak LO sitt krav om at næringsminister Monica Mæland trekker høringsforslaget hvor hun gir Color Line grønt lys til å flagge ut sine to Kiel-ferjer.

Det får Høyres Ove Trellevik til å reagere. Han mener Ap skaper usikkerhet om 1.600 arbeidsplasser.

– Dette er Ap på sitt verste. Ved å oppfordre regjeringen til å trekke tilbake forskriften, skaper de stor usikkerhet for 1.600 ansatte til sjøs, sier Trellevik.

Les også: LO-nestlederen ber Mæland snu om Color Line

Stoppet ikke Fjordline

Color Line har tidligere truet med å flytte virksomheten til Danmark dersom selskapet ikke får flagge ut, slik Mæland nå vil tillate. 700 sjøfolk står i fare for å miste jobben. Color Line har totalt 2.500 ansatte på Kiel-ferjene. Det betyr at 1.600 ansatte som ville mistet jobben dersom Color Line flyttet til Danmark, får beholde den. Derfor er det urimelig av Ap å anklage Høyre for å legge til rette for at 700 sjøfolk blir sagt opp, mener Trellevik.

Han oppfordrer samtidig Ap til å se seg selv i speilet.

– I 2013 kom Fjordline med en ny ferje som ble registrert under dansk flagg. Ap gjorde ingen verdens ting for å forbedre norske vilkår slik at skipet kunne blitt registrert under norsk flagg, sier Trellevik.

Det var forrige uke at Mæland sendte et forslag på høring om å myke opp regelverket for skip som seiler under internasjonalt flagg. Med forslaget får Color Line, som i dag er norskregistrert (NOR), tillatelse til å registrere seg i det internasjonale skipsregisteret (NIS). Dermed får rederiet også lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår. Det er Color Line selv som anslår at 700 sjøfolk da vil bli erstattet med utenlandske sjøfolk, viser en rapport fra fartsområdeutvalget.

Norske arbeidstakere for dyre

Utvalget ble satt ned av Mæland i 2014 som følge av at stadig færre skip seiler under norsk flagg. Påtroppende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har tidligere uttalt til Dagsavisen at næringsministeren med sitt høringsforslag går langt ut over enigheten i utvalget, hvor både LO og sjømannsorgansisasjonene var representert.

Det bestrider Trellevik. Han viser til at regjeringen har hevet taket på den såkalte nettolønnsordningen, som innebærer at Color Line får refundert alle innbetalte skatter og avgifter knyttet til skipene. Det gjør det mer attraktivt for rederier å seile under norsk flagg, mener Trellevik.

– Vi har en konkurransedyktig nettolønnsordning som gjør at vi kan beholde flere skip under norsk flagg, og forhåpentligvis få tilbake skip fra Fjordline. Vi trenger et skattesystem som gjør at det er mulig å ansette nordmenn. Nettolønnsordningen er et godt svar på det. Proteksjonistiske tiltak for å verne norske farvann mot utenlandske arbeidstakere er ikke en god løsning, sier Trellevik.

I 2013 fikk Color Line refundert  231 millioner kroner gjennom nettolønnsordningen. Selskapet er også unntatt fra lotteriloven, som gjør at det kan ha kasinoer om bord, og får også ha taxfree-utsalg.

Alle disse godene gjør at Color Line har et sosial ansvar overfor de norske ansatte, mener både LO og Ap.

– Color Line vil flagge ut til tross for flere hundre millioner i statsstøtte. Er det en grense for hvor mye regjeringen bør gi når selskapet likevel vil flagge ut?

– Poenget er at de bør ha like vilkår som sine konkurrenter. Da må vi prøve å hjelpe dem med det. Vi kan ikke tillate at alt havner under utenlandsk flagg, sier Trellevik.

– Så norske arbeidstakere er for dyre?

– I mange sammenhenger er norske arbeidstakere for dyre. Det handler også om norske skatter og avgifter. Derfor trenger rederiene en særskilt ordning. De opererer i et annet, internasjonalt marked enn norsk næringsliv for øvrig, svarer han.

– Dagens nettolønnsordning er ikke attraktiv nok for at Color Line anser det som lønnsomt å fortsette å seile under norsk flagg. Hva vil regjeringen gjøre for å beholde skip i Norge?

– Det tror jeg blir veldig krevende når konkurransen er internasjonal. Det eneste svaret er at vi må ha en best mulig nettolønnsordning. Den kan sikkert forbedres, men innretningen begynner å bli god.

– Så dere vil gjøre mer av det samme: gi mer i statsstøtte for å få skip til å bli værende i Norge, selv om det ikke er nok for å beholde Color Line?

– Andre land har andre ordninger som er mer konkurransedyktige enn vår, for eksempel at ansatte slipper å betale skatt i det hele tatt hvis de er borte mer enn seks måneder. Men vi bruker betydelige summer på nettolønnsordningen; 2 milliarder kroner i året.

– Hva skjer med de 700 sjøfolkene som står i fare for å miste jobben?

– Vi har hatt en periode med lav oljepris som har gitt utfordringer med ledigheten særlig på Vestlandet, og det er klart at vi må ha et fokus på å sikre arbeidsledige jobb i lang tid framover. Men det er viktig å merke seg at selv om vi legger til rette for konkurransedyktig virksomhet, er det opp til rederiene å avgjøre hvilket flagg de vil seile under, sier Trellevik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avviser Ap-forslag

Trellevik har ingen tro på Aps forslag om å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

– Det er veldig krevende. For det første vil det utfordre flaggstatsprinsippene, og det skaper også utfordringer med tanke på EØS-avtalen og likebehandlingen av EØS-borgere. Og så kan man stille seg spørsmål om hvorfor mannskap som jobber over hele verden og kanskje er to måneder på norsk sokkel, skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår den korte perioden de er her, når de heller ikke er bosatt i Norge, sier Trellevik.

Ap har også oppfordret Mæland til å gå i dialog med Color Line for å finne en løsning for de 700 ansatte som nå kan miste jobben. Det er for prematurt, mener Trellevik.

– Rederiet har ikke besluttet hva de vil gjøre enda, og det er for tidlig å gå i dialog med dem om konsekvensene av en forskrift som nå er ute på høring, sier han.

Mer fra Dagsavisen