Innenriks

Aps programforslag: Vil øke skattene med inntil 15 milliarder

Om lag halvparten av skatteøkningen legges på høye inntekter og formuer.

Av Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo, Espen H. Rusdal

– Vi foreslår en moderat økning i skattenivået på inntil 15 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden. Det tilsvarer om lag summen av vårt skatteopplegg for 2017 og anslagene for innfasingen av skattereformen, sier Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen til NTB.

Programkomiteen vil at Ap skal gå til valg til høsten på et avklart skatte- og avgiftsnivå, slik tilfellet var ved de tre foregående stortingsvalgene.

Det er landsmøtet i Arbeiderpartiet som har siste ord i saken.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Gjenkjennelig

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier til Dagsavisen at APs skatteøkningtar tar partiet enda et steg til venstre.

– Nå får vi en ny skattedebatt i Norge. Tidligere har debatten handlet om formueskatten, nå vil Ap heve skatten for vanlige folk. Ap øker skattene på norskeide arbeidsplasser og vanlige inntekter. Dette vil gjøre det dyrere å skape norske arbeidsplasser, sier Sanner til Dagsavisen.

følge Dagens Næringsliv fordeler skatteøkningen seg på 5 milliarder i høyere formuesskatt, 5 milliarder i økte avgifter, hvorav 3 milliarder er klimarelatert, 3 milliarder som følge av skattereformen og 2 milliarder i økt inntektsskatt.

Marthinsen sier forslaget har en gjenkjennelig Ap-profil.

– Tre av fire vil få om lag uendret eller noe lavere inntektsskatt med vårt opplegg, sier hun.

Som NTB allerede har meldt, legges det ikke opp til å gjeninnføre arveavgiften, fordi denne etter Aps mening i liten grad traff dem med de største formuene.

– Selskapsskatten skal reduseres i tråd med skatteforliket, og fagforeningsfradraget skal økes. Om lag halvparten av skatteøkningen legges på høye inntekter og formuer, mens resten fordeler seg på tetting av skattehull og avgifter særlig rettet mot klimautslipp, fortsetter Marthinsen.

Arbeid og fordeling

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det foreslåtte skatteopplegget vil legge til rette for arbeid, verdiskaping og rettferdig fordeling, samtidig som det bidrar til å finansiere velferdsstatens fellesskapsløsninger.

– Vi må sørge for bedre samsvar mellom inntekter og utgifter for å kunne opprettholde vår finansielle evne til å løse de oppgavene vi ønsker å løse i fellesskap, sier Støre.

Han mener Ap har større ambisjoner på dette området enn regjeringspartiene Høyre og Frp.

Samtidig innebærer programkomiteens forslag at Ap godtar en god del av de skattereduksjonene regjeringen har gjennomført siden 2013. Totalt har regjeringen redusert skattene med over 20 milliarder kroner. (NTB)

Mer fra Dagsavisen