Innenriks

Sosial dumping på jordet

Senterpartiet, NHO og LO frykter sosial dumping og svekket rekruttering til landbruket dersom landbruksminister Jon Georg Dale får flertall for å fjerne avløser­tillegget for ferie og fritid.

Bilde 1 av 3

I landbruksmeldingen foreslår landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) å fjerne tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Forslaget får hard medfart i flere leirer.

– Det er større sjanse for at det blir dumping av lønninger, men også mindre regulering av arbeidsavtaler. Det kan bli mindre attraktivt for nordmenn å ta denne type jobber og det kan føre til mer utenlandsk arbeidskraft inn i landbruket, sier Senterpartiets Geir Pollestad til Dagsavisen.

– Med den erfaringen vi har med å forhandle overenskomsten for jordbruk og gartneri, så ser vi at dette kan bidra til å vi får et mindre seriøst arbeidsliv, sier Gaute Lenvik, direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

Kommentar: Derfor er høna ypperlig menneskemat

Svekkes

I dag er det slik at når en bonde ønsker å ta ut ferie eller fritid, så er det vanlig å leie inn en avløser igjennom lokale avløserlag. Utgiftene blir refundert fra staten etterskuddsvis og tilskuddet til en avløser blir regnet på grunnlag av satser per dyr.

Regjeringen foreslår av avvikle hele tilskuddet, men heller gi pengene direkte til bonden igjennom et økt husdyrtilskudd. Kritikerne frykter at det vil gi mindre avløsning og svekke rekrutteringen til landbruket.

– Når hver enkelt bonde skal få dette utbetalt og selv stå som arbeidsgiver, er det større sjanse for at det blir mindre kontroll og mindre profesjonalitet, mener Pollestad.

– Avløsere innenfor jordbruksnæringen jobber sesongbasert og rekrutteres gjerne fra utlandet. At vi i dag har en kvalitetssikring av dem som skal inn å jobbe i perioder i form av arbeidskontrakter, kontroll arbeidsforhold og av arbeidsmiljøet, er positivt. Om det blir opp til hver enkelt bonde å inngå kontrakter på egen hånd, er vi redd for at dette blir svekket, sier Lenvik i NHO.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Snakke med sentrum

Pollestad mistenker at Dale har et annet mål for øye når han foreslår å kutte i tillegget.

– Det vil være lettere å kutte i overføringene seinere når det ikke går til et hederlig formål som fritid og ferie.

Pollestad, som er saksordfører for saken på Stortinget, sier han nå vil forsøke å få med seg regjeringens støttepartier til å stanse forslaget.

– Jeg tror verken Venstre eller KrF kan leve med en så stor omlegging når det er så stor motstand, sier Pollestad.

Les også: Omstridte grep skal gi mer konkurranse i landbruket

Ond sirkel

Norske Landbrukstenester organiserer i dag 5.000 årsverk i landbruket. De frykter at Dales forslaget vil ødelegge for en annen ordning, nemlig avløsning ved sykdom og kriser. Dersom det blir lite etterspørsel etter avløsere ved ferie og fritid, er det ikke sikkert det vil være nok arbeidskraft som kan steppe inn på kort varsel ved akutt sykdom og krise.

– Vi er skeptiske til forslaget. Vi er redd det blir en ond sirkel, sier Harald Lie, styreleder i NLT.

De får støtte av Fellesforbundet:

– Hvis man fjerner dagens ferie og fritidsavløsning, vil det undergrave rekruttering til sykeavsløsningen og til landbruket, sier forbundssekretær Arvid Eikeland.

Frykter mer smitte

NHO Mat og Drikke er også skeptiske til endringen av en annen grunn. De er redd det kan gi mer smitte i landbruket:

– Vi er bekymra for at  omlegging av tilskuddet kan ha en negativ konsekvens for smittepresset i norsk husdyrproduksjon. Norske landbrukstjenester er som et bemanningsbyrå med god bransjekunnskap. De  sysselsetter om lag 30.000 personer hvert år, og det vil si at det er 30.000 personer som er kvalitetssikret før de går inn i norske fjøs og har direkte kontakt med dyrebesetninger. Vi mener risikoen for smitte vil øke hvis hver enkelt bonde skal foreta kvalitetssikringen selv, sier Lenvik.

NHO-direktøren peker på at Norge, som har lite antibiotikaresistens, står i en særstilling.

– Trygg mat og dyrevelferd er et av de viktigste konkurranseparameterne til norsk matnæring.  Det må vi ivareta og videreutvikle. Vi mener NLT er en kvalitetssikrer av dem som jobber på gårder og tett på dyrebesetninger, som er viktig for industrien som skal benytte råvarene til videre foredling, sier Lenvik.

Landbruksminister Jon Georg Dale var i går på tjenestereise og var ikke tilgjengelig for kommentar.

Les også: Norsk korn blir overkjørt