Innenriks

Unge på vei ut

Det blir færre unge bygningsarbeidere, viser en rapport fra Fafo. Samtidig øker antallet arbeidsinnvandrere. Byggebransjen må få et bedre rykte, mener Fellesforbundet.

Mellom 2008 og 2014 økte antallet sysselsatte i byggebransjen med 11 prosent. Arbeidsinnvandrere sto for tilnærmet hele veksten, viser en fersk rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. Nesten 80 prosent av sysselsettingsveksten kom fra rekruttering av utenlandske arbeidstakere i perioden, mot åtte prosent norske.

Mens 88 prosent av bygningsarbeidere var norske i 2008, lå andelen på 80 prosent seks år senere. Samtidig synker antallet nordmenn under 23 år som søker seg til bransjen, og det er også disse som i størst grad forlater yrket, ifølge Fafo-rapporten.

– Alvorlige tall

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet bidrar til å gjøre byggenæringen mindre attraktiv for unge arbeidstakere, mener forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet.

– Tallene er alvorlige. Ungdom ser i mindre grad på vår bransje som attraktiv, og hvis vi fortsetter å konkurrere på billig utenlandsk arbeidskraft, tror jeg utviklingen vil forsterke seg. Utenlandske arbeidstakere skal fortsatt være i bransjen, men de må bli en del av den norske modellen, sier Skau.

Han mener en revidering av arbeidsmiljøloven må til for å få bukt med de useriøse sidene av bransjen.

– Det er ingen som søker seg til et yrke hvor man ikke satser på faste ansatte. Derfor må vi få en tydelig beskrivelse av hva som er et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold i lovverket, og at det skal være fast. Vi må også få en strengere regulering av bemanningsbransjen, og det kan best gjøres gjennom landsomfattende tariffavtaler.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Færre lærlinger

Rekruttering gjennom yrkesfaglig utdanning har tradisjonelt vært den største rekrutteringsbasen til byggenæringen. Ifølge Fafo-rapporten har det siden 2007 vært en nedgang i antall nye lærekontrakter fra bygg- og anleggsteknikk på videregående skole. Fra 2013 er det også en markant nedgang i antall elever som har valgt å starte på Vg1 bygg- og anleggsteknikk.

Flere bedrifter må bli flinkere til å ta inn lærlinger, mener Thomas Norland i Entrepenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), som er den største bransjeforeningen i Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Lærlingklausulen er et godt steg på veien. Så lenge vi klarer å synliggjøre at kvalifiserte søkere får læreplass, tror jeg det vil gi en boost nedenfra, sier Norland.

Mer fra Dagsavisen