Innenriks

Jagland forbannet over norsk asylpolitikk

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland gikk søndag fire mil på ski i Schwarzwald, hele tiden «eitrende forbannet» over norsk asylpolitikk og behandlingen av Mahad Abib Mahamud. Statsminister Erna Solberg avviser Jaglands framstilling av saken.

Av André Lorentsen, NTB

Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland skriver på sine Facebook-sider søndag at «i Norge turer man fram mer og mer som om man ikke har internasjonale forpliktelser». Utspillet kommer etter at UDI og UNE vil frata den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud statsborgerskapet fordi både de og politiet mener han har snakket usant om sitt egentlige hjemland. Det skal ha skjedd da han søkte om asyl og da han søkte om statsborgerskap i Norge, som han fikk i 2008.

UDI vurderer også å tilbakekalle statsborgerskapet til 500 andre som de mener ikke har snakket sant.

Jagland skildrer skituren sin i Schwarzwald, med minus fem grader og én meter snø:

– Det ble fire mil, hele tiden eitrende forbannet over at man gjør folk statsløse uten lov og dom. Har man glemt Nansenpassene? De ble gitt til dem som ble statsløse etter 1 verdenskrig. 500.000 fikk slike pass og 50 nasjoner anerkjente dem. Det var i en tid da de fleste nasjoner var utarmet etter krigen. Men de hadde plass til de statsløse», skriver en opprørt eksstatsminister.

– Regelverket ikke endret

Statsminister Erna Solberg (H) rykket også ut på sosiale medier søndag, og hun er ikke helt enig med Jagland.

– Regelverket som gjelder tilbakekall av statsborgerskap, er ikke endret av regjeringen. UDI fatter sine beslutninger på uavhengig, faglig grunnlag, skriver Solberg på sin blogg søndag.

Der skriver statsministeren at hun har «behov for å presisere noen viktige ting rundt behandlingen av slike saker.»

– Det er utlendingsmyndighetene, det vil si Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda – og eventuelt domstolene, som vurderer fakta i slike saker, det vil si om personen har snakket sant, og om det kan dokumenteres at han eller hun kommer fra et annet land enn oppgitt, skriver Solberg.

– Loven UDI har forholdt seg til åpner for at statsborgerskapet kan tilbakekalles dersom vedtaket bygger på uriktige opplysninger. Dette kan være at søkeren mot bedre vitende har gitt de uriktige opplysningene, sier statsministeren.

Dagens lov om statsborgerskap ble lagt fram og vedtatt i 2005 da Venstres Odd Einar Dørum var justisminister.

– Loven som omfatter tilbakekall av statsborgerskap har ligget fast i mange år og under ulike regjeringer, påpeker Solberg.

I tråd med Norges forpliktelser

Solberg avviser påstander i pressen om at man er uten rettigheter når man fratas statsborgerskapet.

– Den som får statsborgerskapet tilbakekalt, har anledning til å få saken prøvd i Utlendingsnemnda og deretter i domstolene. Stortinget avviste å ha en foreldelsesfrist da loven ble vedtatt, da det dreier seg om saker der det er innvilget statsborgerskap hvor det aldri burde vært gjort.

Solberg avviser fullstendig Jaglands fremstilling av saken.

– Statsborgerloven er i tråd med våre forpliktelser. Å tilbakekalle statsborgerskap som er innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger strider ikke med konvensjonene.

Siden 2012 har 135 personer fått tilbakekalt norsk statsborgerskap.

Mer fra Dagsavisen