Innenriks

Slik bør du kutte

Den som virkelig vil gjøre noe som monner for klimaet, bør starte i garasjen og deretter unngå flyplasser.

Bilde 1 av 2

Det går fram av en ny rapport fra Framtiden i våre hender (FIVH), hvor miljøorganisasjonen har vurdert effekten av både hverdagstiltak og større tiltak som kan redusere den enkeltes utslipp av klimagasser.

Mindre bilkjøring

Redusert bilkjøring er det mest effektive hverdagstiltaket. Med 2.000 færre kjørte kilometer i året, omtrent 5,5 kilometer per dag, vil utslippene reduseres med 434 kilo CO2-ekvivalenter, ifølge rapporten.

– Har du har et par mil til jobb, kan du få til et slikt kutt ved å reise kollektivt én gang i uka. Hvis jobben er innen sykkelavstand, vil du også få mosjon og bedre helse ved å la bilen bli stående, påpeker konstituert FIVH-leder Christoffer Ringnes Klyve.

Den som går et skritt videre og bytter fra dieselbil til elbil, vil oppnå et årlig utslippskutt på 2.533 kilo CO2-ekvivalenter.

Korte flyreiser har også blitt relativt hverdagslig for oss nordmenn. Det å droppe en slik reise, for eksempel Oslo-Bergen tur/retur, vil kutte utslippene med 243 kilo CO2-ekvivalenter.

Hvis dette kombineres med å avlyse én lang flyreise, begynner det virkelig å hjelpe. For eksempel innebærer en tur/retur-reise Gardermoen-Florida, et utslipp på hele 2.900 kilo CO2-ekvivalenter, ifølge FIVHs beregninger.

– Nordmenn flyr ti ganger mer enn gjennomsnittet i Europa. Det bør være mulig å kutte litt i denne utferdstrangen, mener Klyve.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hverdagstiltakene

Her er oversikten som viser hvor antall kilo sparte CO2-ekvivalenter i løpet av ett år ved ulike hverdagslige klimatiltak:

* Kjøre mindre bil: 434.

* Halvere kjøttforbruket: 360.

* Droppe en kort flyreise: 243.

* Senke innetemperatur: 104.

* En ekstra kjøttfri dag: 103.

* Kildesortere alt avfall: 80.

Minst effektivt av hverdagstiltakene FIVH har sett på, er altså kildesortering. Det betyr likevel ikke at folk kan begynne å slurve med dette.

«Kildesortering betyr tilsynelatende lite for klimaet, men det er fordi vi har kommet såpass langt i Norge med avfallshåndtering, blant annet gjennom forbud mot deponering av avfall. Tidligere var klima-gassutslipp fra søppeldeponier et stort problem. Løsningen på dette problemet forutsetter at vi har et system for å håndtere avfallet på en annen måte, noe som igjen blir enklere hvis alle kildesorterer», påpekes det i FIVH-rapporten.

Større tiltak

Her er oversikten som viser antallet sparte kilo CO2-ekvivalenter ved større klimatiltak:

* Droppe lang flyreise: 2.900.

* Gå fra diesel- til elbil: 2.533.

* Erstatte oljefyr med pelletskjel: 2.020.

* Gå fra hus til leilighet: 1.792.

* Installere solcellepaneler på taket: 512.

Når det gjelder disse tiltakene er det grunn til å merke seg at oljefyrer uansett blir forbudt snart.

Mer fra Dagsavisen