Innenriks

– Oljeboring skader ikke fiskebestanden

– Vi har ingen kunnskap som tilsier at det er en risiko for fiskebestanden, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass. Feil, svarer Havforskningsinstituttet.

Bilde 1 av 2

Oljenæringen og fiskerinæringen kan gå hånd i hånd inn i framtida, mener administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Ifølge Schjøtt-Pedersen viser forskning at fiskeribestanden i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) ikke vil ta skade av oljeboring.

– Utredninger viser at selv med de verst tenkelige utslipp, på det verst tenkelige stedet, til den verst tenkelige tida og av verst tenkelig størrelse, vil ikke det ha alvorlige skadevirkninger for fiskebestanden. Den vil være i stand til å rette seg opp i løpet av ganske kort tid, sier han.

Les også: Taus om Lofoten

– Ingen risiko

Men for å berolige de som er bekymret for konsekvensene av å åpne opp disse områdene, er det nødvendig med en konsekvensutredning, mener Schjøtt-Pedersen.

– Jeg har stor respekt for at man kan føle usikkerhet. Derfor er det viktig å ha en offentlig samtale som bygger på fakta, og at vi samler inn mer kunnskap. Det kan vi bare få på ordentlig vis gjennom en konsekvensutredning, sier han.

De som har sagt nei til konsekvensutredning, forholder seg ikke til fakta, ifølge Schjøtt-Pedersen.

– Vi har ingen kunnskap som tilsier at det er en risiko for fiskebestanden. Derimot har vi dokumentert kunnskap som viser at det ikke er en risiko for fiskebestanden, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viser til Veritas

Forskningen Schjøtt-Pedersen viser til, er en rapport fra 2013 utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV GL) på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Resultatene må tolkes med stor varsomhet, ifølge forsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet.

– Det blir for enkelt å kjøre modellberegninger for én fiskebestand når det er snakk om et helt økosystem. Det er ikke en seriøs tolkning av modellresultatene. Det er typisk at så snart man har en modell, blir man blind for forutsetningene som ligger til grunn.

Les også: – Prøver å ta Ap som gissel

Forsker: – Bagatelliserer

Han mener Schjøtt-Pedersen bagatelliserer risikoen ved oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er ikke særlig betryggende. Hvilken holdning har man da til sikkerheten i oljeoperasjonene dersom risikomomentene blir undervurdert? Det hevdes ofte at nullutslipp skal ligge til grunn i oljevirksomheten. I så fall er det bare å sette i gang med boring. Dersom nullutslipp ikke er realistisk, må mulige skadevirkninger vurderes på en mer omfattende måte, sier Sundby.

Ifølge Sundby tar Schjøtt-Pedersen feil når han konkluderer at fisken ikke vil ta skade av utslipp, selv under de mest uheldige omstendigheter.

– Det er feil. 70 prosent av fisken vi høster fra Barentshavet og Norskehavet driver gjennom disse områdene i de stadiene hvor de er mest sårbare for en slik type forurensning. I samme tidsperiode foregår også all reproduksjon. Hvis det da skjer et utslipp, risikerer vi å påvirke en årsproduksjon av fisk på en brøkdel av den tiden som det tar å påvirke tilsvarende i den sørlige Nordsjøen, sier Sundby.

MDG: – Desperat

Schjøtt-Pedersen snakker mot bedre vitende, sier Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Grunnen til at det ikke er oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er først og fremst fordi alle fagetater har sagt nei, og de har litt mer greie på fisk enn Schjøtt-Pedersen. Det vet han, så det eneste oppsiktsvekkende er at han uttaler seg mot bedre vitende. Det er nesten ikke til å tro at en i hans stilling sier så åpenlyst feilaktige ting i desperasjon fordi mulighetene for oljeboring forsvinner, sier Hansson.

Mer fra Dagsavisen