Innenriks

Ap vil konsekvensutrede områdene sør for Lofoten

- Ikke et kompromiss, sier AUF-leder Mani Hussaini, som varsler omkamp på landsmøtet i april.

LO-medlemmer velger seg nå Jonas Gahr Støre og Ap i stedet for Siv jensen og Frp. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Det har vært knyttet stor spenning til hva Arbeiderpartiets programkomité ville lande ned på i spørsmålet om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Mandag ettermiddag la Arbeiderparties programkomité frem en tredelt løsning som innebærer at det bare er områdene sør for Lofoten blir åpnet for konsekvensutredning.

- Dette er et særlig sårbart område der det er behov for å vise stor varsomhet, særlig hva gjelder de viktige fiskeriinteressene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

AUF varlser omkamp

Dette er imidlertid ikke godt nok for AUF. I Aps programkomité er det bare AUF ved leder Mani Hussaini som ikke støttet den tredelte løsningen.

- For oss er det en viktig seier at Aps sentralstyre enstemmig har innstilt på at store områder skal vernes i neste periode. Men for oss blir det ikke godt nok før hele det sårbare området forblir uåpna, sier AUF-leder Mani Hussaini til Dagsavisen.

Han utdyper:

- Det er ikke et kompromiss så lenge det innebærer en konsekvensutredning av områdene sørvest for Lofoten. Dette er et område oljeindustrien har sikla på lenge. Allerede i 2011 sa de at de var villig til å oppgi kampen om Nordland 7 og Troms 2, så lenge de fikk Nordland seks. Dette er også det viktigste yteområdet for torsk og hyse langs kysten. Derfor blir det ikke et kompromiss for oss så lenge dette er med, sier Hussaini.

Hussaini varsler at AUF vil ta kampen helt inn mot landsmøtet, som til syvende og sist skal vedta Aps politikk. Hussaini har tro på seier.

- Det er partiorganisasjonen som bestemmer politikken. Jeg håper at når organisasjonen ser forslaget, så vil den også si nei til konsekvensutredning av områdene sør-vest for Lofoten. Vi kommer til å mobilisere frem mot landsmøtet for at hele området skal være oljefritt og jeg har troa på at vi vil vinne, sier han.

- Hvorfor tror du det?

- Det har åpenbart skjedd en bevegelse i Arbeiderpartiet. Før var det bare AUF og noen få andre som var opptatt av at områdene skulle være oljefrie, nå er det mange i partiet som er enige med oss. Med forslaget som er på bordet nå, så er det en forventet bevegelse i Ap. Det er bra at vi tar vare på og verner noen av områdene, sier AUF-lederen.

Åpner Nordland 6

Løsningen programkomiteen har kommet frem til er som følger:

  • Støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark i tråd med lokale ønsker. Havområdet utenfor – et belte på 50 km ut fra land - gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område.
  • Det åpnes for konsekvensutredning av havområdene sør for Lofoten, Nordland 6. Konsekvensutredning skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.
  • Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode.

- Vi følger opp Arbeiderpartiets lange tradisjon med å gå skrittvis, forsiktig og kunnskapsbasert fram. Det handler om å utnytte olje- og gassressurser til gagn for fellesskapet, næringsvirksomhet og arbeidsplasser på en måte som ikke kommer i konflikt med fiskeri, reiseliv og naturinteresser. Arbeiderpartiets tredelte løsning ivaretar disse hensynene, sier Støre.

- Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, understreker han.

Saken skal opp til behandling på Arbeiderpartiets landsmøte i april.

Norsk olje og gass ikke fornøyd

Ap-veteran Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som nå er administrerende direktør i Norsk olje og gass, er heller ikke helt fornøyd med kompromisset.

- Vi mener man burde konsekvensutrede hele Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er et område som vi tror inneholder store verdier og er av stor betydning for det norske samfunn og gi mange arbeidsplasser.

- Er du skuffet over dine gamle partikolleger?

- Jeg skulle svært gjerne sett at hele området ble konsekvensutredet, sier Schjøtt-Pedersen.

Han legger til at han likefult synes d et er positivt at Ap går inn for å konsekvensutrede områdene sørvest for Lofoten, kjent som Nordland 6.

- Dette er et område som delvis er åpna tidligere og som ligger områder hvor det utvinnes olje og gass i dag. Hvis man kommer frem til at det faktisk blir gjennomført en konsekvensutredning av dette området, er det et skritt i riktig retning.

SV: Ikke et kompromiss

AUF får støtte av SV-leder Audun Lysbakken.

- Dette forslaget er ikke et kompromiss, det er første steg i åpning av disse områdene. For klimaet gjør det like stor skade uansett hvor i området oljen utvinnes først. At Ap flytter seg viser at motstanden mot oljeboring i sårbare områder er på offensiven, sier Lysbakken.

- Den eneste måten å få slutt på den tjue år gamle striden om oljeboring er å droppe konsekvensutredning i disse områdene fullstendig, sier SV-lederen.