Innenriks

Åtte drept av hunder i Norge

Åtte personer har omkommet etter å ha blitt angrepet av hunder i Norge, de siste 20 årene.

Bilde 1 av 4

Det opplyser Folkehelseinstituttet til Dagsavisen.

Folkeinstituttet har ikke nærmere opplysninger om disse dødsfallene utover at de er spredt på mange fylker og flere aldersgrupper.

Så sent som i 2014 døde en to-åring i Sør-Trøndelag etter å ha blitt bitt av en hund.

– Ulven er mindre farlig

Til sammenligning er det registrert kun ett dødsfall på grunn av ulveangrep i løpet av de mer enn 200 siste årene. Det opplyser John Linnell, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

– Omkring år 1800 ble et barn drept av ulv i Akershus, forteller han.

– Ulven er mye mindre farlig enn både bjørner, elger og hunder, konstaterer Linnell.

– Utrolig mange blir bitt av sine egne hunder, og det er også vanlig i Europa at folk blir drept av hunder. Men det er en fare vi aksepterer og ikke tenker over.

Likevel mener Linnell at folks frykt for ulven, slik den kommet til uttrykk de seneste dagene, må tas på alvor.

– Det er veldig viktig å ta dette på alvor. Det er ubehagelig å oppleve frykt. Vi skal ikke bagatellisere ulvefrykten, men samtidig må vi forankre den i virkeligheten og sette den i kontekst. Folk bør ikke frykte ulven, men respektere den på samme måte som vi viser andre store dyr respekt.

Også en rekke hunderaser kan regnes som store dyr. Rottweilere kan for eksempel komme opp i en vekt på om lag 55 kilo, mens en voksen hannulv veier omtrent 50 kilo, ifølge Rovdata. Rottweilere er blant hunderasene som har skadet en rekke personer i Norge. Forfatteren Jørn Lier Horst opplevde et slikt angrep i 2015.

Han ble bitt til blods i venstre hånd, flere steder på ryggen og i hoften før eieren av rottweileren fikk kontroll med dyret, ifølge NTB.

Nøyaktig hvor mange som totalt sett blir angrepet og skadet av «menneskets beste venn», er uvisst. Verken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet har tall for dette.

Ifølge Norsk pasientregister ble det registrert 11.167 skader på grunn av «kutt, bitt, stikk og skudd» i 2015. Hvor stor andel av dette som var hundebitt, er ukjent. Tidligere er det blitt anslått at det årlig er om lag 4.000 personer som må søke legehjelp etter å ha blitt bitt av hunder.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hunder over alt

Når dette tallet er så høyt, har det klar sammenheng med det store antallet hunder i Norge. Norsk Kennel Klub har anslått at det kan være så mye som 560.000 hunder her til lands. Dermed er det nær én hund for hver tiende nordmann.

Men det er også slik at enkelte hunder biter mer fra seg enn andre. Mattilsynet opplyser at det er nå forbudt å holde seks hunderaser i Norge, fordi de regnes som farlige. (Se faktaboks).

Hvis det er tvil om en hund er farlig, kan både politiet og tollmyndighetene kreve at eieren dokumenterer hvilken rase eller type det er snakk om. Hvis det er tvil om rasen, kan politiet avlive hunden.

– Lokker ulvene til seg

En god del av dem som nå har demonstrert mot det de oppfatter som for lite omfattende ulvejakt, er trolig hundeeiere. Ifølge Linnell kan de selv ha bidratt til nærgående ulver.

– En hund som står lenket med kjetting utenfor huset, er veldig sårbar og kan tiltrekke seg ulver, påpeker han.

Men det kan like gjerne være tilfeldig at ulvene kommer inn på gårdsplassene, slik flere har fortalt om.

– Folk tror at ulven er sky og at den lever langt ute i ødemarka. De har glemt at ulven hører hjemme der de selv bor. Før var det veldig vanlig med ulver nær gårdene. Dette er helt vanlig adferd for en ulv. Samtidig er det ikke lenger mulig for noen art å ikke komme i nærheten av folk eller hus, fordi folk nå bor og arbeider over alt.

Mye verre før

Hadde vi skrevet 1517 eller 1617, ville den uttalte ulvefrykten hatt mye mer for seg, opplyser Linnell.

– Rabies, som gjør ulver veldig aggressive, var mye mer utbredt i Europa tidligere. Da kunne rabiessyke ulver løpe inn i landsbyer og bite mange mennesker på en og samme gang, og da var rabies ensbetydende med døden. Tidligere var det dessuten mye mer vanlig å bruke barn som gjetere, og da var disse barna ofte det eneste som sto mellom ulvene og byttet de var ute etter.

Nyeste fra Dagsavisen.no: