Innenriks

Rami får bli etter Storskog-dramaet

Rami Maroun (33) har levd i uvisshet i halvannet år. Denne uka fikk han endelig innvilget opphold etter at Listhaug og Justisdepartementet snudde i Storskog-saken.

– Jeg har mistet halvannet år av mitt liv. Jeg har sluttet å drømme og har ikke lenger noen plan for framtida.

Rami Maroun var nedbrutt da han møtte Dagsavisen for tre dager siden. Da visste han fremdeles ikke om han noen gang ville få opphold. Syreren fra Damaskus var én av 5500 asylsøkere som kom til grensestasjonen Storskog i 2015.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de har latt oss vente så lenge. De har visst at vi ikke kan returneres til Russland. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvor skal jeg dra?

Les også: Storskog-flyktningene får likevel behandlet asylsøknadene

Listhaugs harde linje

Storskog-asylsøkerne ble raskt brikker i et storpolitisk spill. Tilstrømmingen over grensa mot Russland endret hele flyktningdebatten i Norge. I november 2015 ble det sendt ut en instruks der det ble gjort klart at asylsøkerne som kom fra Russland ikke skulle få realitetsbehandlet sine søknader, men sendes rett tilbake.

FNs høykommissær for flyktninger kom raskt på banen og slo fast at Norge brøt internasjonale regler når asylsøkerne ikke fikk behandlet sine søknader individuelt. Justisdepartementet og Sylvi Listhaug vendte det døve øret til kritikken. Mens flyktningdebatten raste, kjente Maroun seg mer og mer som en kriminell.

– Da jeg kom over grensa spurte jeg om det var et problem at jeg hadde visum i Russland. Jeg fikk høre at det ikke var det, og at jeg bare måtte være tålmodig og vente på at søknaden skulle bli behandlet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Enorm belastning

Syreren opplevde det som en enorm belastning å leve i uvisshet. Mens han ventet på svar fra UDI, gikk visumet i Russland ut på dato. Å dra tilbake dit var ikke lenger mulig. Dagene på mottak ble uutholdelig lange.

– Det var ikke annet å gjøre enn å spise og sove. Jeg begynte på norskopplæring, men fikk beskjed om at jeg ikke kunne fortsette da det første kurset var over siden saken min var uavklart.

Maroun er homofil. Etter at han kom til Norge bestemte han seg for å være åpen om sin legning. På mottakene ble han møtt med holdninger han kjente så altfor godt fra Syria. Maroun ble mer og mer nedbrutt. Han dro ofte til Oslo, der han traff andre homofile som ga ham råd og støtte.

I august 2016 sendte UDI ham det første avslaget. Der sto det svart på hvitt at han måtte forlate landet umiddelbart, og at han «åpenbart ikke har rett til beskyttelse i Norge». Marouns asylsøknad ville ikke bli realitetsbehandlet.

Problemet var bare at han ikke kunne uttransporteres siden han ikke lenger hadde gyldig visum.

Prosessen

Gjennom hans advokat ble det sendt en klage på avslaget. Der ble det framhevet at Maroun som homofil «tilhører en spesiell, sosial gruppe i lovens forstand». I Russland opplevde Maroun å bli banket opp for sin legning da han ble lurt i en felle. Klagen førte ikke fram. 4. november 2016 sendte UDI ut et avslag på klagen. Maroun var i ferd med å gi opp og vurderte å reise ut av landet.

– Jeg fikk høre at jeg kom til å bli sendt tilbake til Norge, men jeg tenkte at jeg like gjerne kunne bli med på spillet – jeg følte at jeg ikke hadde noen framtid noe sted.

På senhøsten i fjor meldte TV 2 at Politiets utlendingsenhet (PU) hadde lagt press på Justisdepartementet om å endre praksis. Dette kom fram i et internt skriv der PU gjorde det klart at Russland ikke tok imot personer som hadde multivisum eller midlertidig oppholdstillatelse i landet. Sylvi Listhaug hevdet lenge at det forelå en avtale med Russland om at denne gruppen kunne returneres. Overfor TV2 avviste den russiske ambassaden at Russland hadde inngått en slik returavtale. 30. november snudde Sylvi Listhaug og Justisdepartementet. Asylsøkerne som kom over Storskog skulle likevel få realitetsbehandlet sine søknader. Mange hadde da for lengst forsvunnet fra mottakene. Det skal være snakk om rundt 2000 personer.

Maroun dro aldri ut av landet. Det er han glad for i dag. Rett etter at Dagsavisen møtte Maroun fikk han en telefon fra UDI. Søknaden var ferdigbehandlet. Han spurte om han hadde fått opphold. Det kunne de ikke si rett ut over telefon. Til slutt fikk han likevel et svar. Og svaret var positivt. Dagsavisen har vært i kontakt med UDI og spurt om hvor mange av Storskog-asylsøkerne som har fått opphold etter at den nye instruksen ble sendt ut før jul. UDI kunne ikke komme med noe tall på nåværende tidspunkt.

Åpnet hjemmet for Maroun

Ekteparet Anders Rogg og Yngvar Myrvold kom i kontakt med Maroun før jul.

– Vi hadde et ekstra rom og syntes det var meningsfylt å la ham bo hos oss. Rami er en kjernekar.

De sitter rundt bordet hjemme i leiligheten dagen etter at Maroun fikk opphold. Maroun vil gjerne uttrykke sin takknemlighet for at de tok imot ham med åpne armer da han var desperat etter å komme seg vekk fra livet på mottak.

– Jeg føler meg ikke som en fremmed når jeg er sammen med dem. Det er som om vi har kjent hverandre hele livet, sier Maroun. Ansiktsuttrykket er et annet enn da vi møtte ham før han fikk beskjeden fra UDI. Han har allerede begynt å drømme. Første mål er å lære seg norsk.

Rogg og Myrvold er imponert over hvordan han takler hverdagen.

– Med tanke på hva han har opplevd takler han situasjonen utrolig bra. Han er positiv og ser framover.

Ekteparet forteller at de er blitt enda mer engasjert i flyktningspørsmål etter at de møtte Maroun.

– Det er først når man blir kjent med individene at man skjønner alvoret. Vi vil vise at ikke alle nordmenn er som Sylvi, at vi er et inkluderende folkeslag. For oss gir det også et ekstra lag av mening å hjelpe en homofil. Det kunne vært oss i en annen situasjon.

For Maroun er oppholdstillatelsen starten på et nytt liv. I morgen begynner han å jobbe som frivillig i Tøyenkirken.

– Jeg vil bare se framover, og legge alt det vonde jeg har opplevd bak meg, sier Maroun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: