Innenriks

– Senk prisene

Nå er det mulig å gjøre det billigere å reise kollektivt, mener Venstre i Oslo og Akershus.

Foranledningen til dette er forliket om statsbudsjettet for 2017. Forliket innebærer nemlig også en sterk satsing på kollektivtilbudet i de store byene, påpeker Guri Melby, gruppeleder i Oslo Venstre:

* 425 millioner kroner ekstra til belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder.

* 105 millioner kroner til å redusere beløpene som kollektivselskapene i de største byene må betale til NSB. Disse overføringene er kompensasjon for avtaler som blant annet gjør det mulig for reisende i Oslo og Akershus å reise med både buss og tog på samme billett.

Les også: Sparer to millioner kroner i uka

Sponser kollektiv

– Oslo kommune og Akershus fylkeskommune sponser kollektivbillettene mye. Ruter betaler derfor flere hundre millioner kroner til NSB i mellomlegg mellom NSBs togbillettpriser og den prisen kundene betaler for en reise med Ruter-billett, opplyser Melby.

– Pengene som nå er satt av i statsbudsjettet, vil bety at dette mellomlegget minker og at Ruter skal betale en lavere sum til NSB. Pengene går dermed i utgangspunktet til å styrke Ruters økonomi, dersom de ikke øremerkes en prisnedgang for kollektivbillettene, fortsetter Melby.

Inntil det nye byrådet i Oslo tiltrådte i fjor høst, var hun samferdselsbyråd, og i og med det også generalforsamling i Ruter.

Både Melby og Solveig Schytz, som er gruppeleder for Akershus Venstre, mener det er spesielt viktig med en slik øremerking nå.

– Den reviderte Oslopakke 3-avtalen, som ble inngått før sommeren, innebærer at de kollektivreisende må bidra med 150 millioner kroner ekstra til kollektivsatsingen i regionen framover. Det vil bety en økning i billettprisene som Venstre er skeptisk til, sier Schytz.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

20 prosent dyrere?

I slutten av november uttalte Melby til Østlandssendingen at hun frykter at enkeltbillettene kan bli inntil 20 prosent dyrere som følge av den nye Oslopakke 3-avtalen. Så langt er det ikke klart hvor stor prisstigningen i realiteten ligger an til å bli.

– For å få enda flere til å reise kollektivt er det viktig at prisene holdes lave, derfor mener vi at de nevnte pengene i budsjettforliket bør brukes til å skjerme månedskort og andre billettyper for prisøkning i årene framover, fortsetter Schytz.

– Det er lokalpolitikerne som bestemmer hva Ruter skal bruke pengene sine på, og det er lokalpolitikerne som bestemmer hvor mye Ruter får lov til å øke prisene med, altså hva et månedskort skal koste, påpeker Melby.

– Når vi får økte rammer og mer penger til kollektivtrafikken, bør vi sørge for at noe av dette kommer de reisende til gode i form av lavere billettpriser, fortsetter hun.