Innenriks

Glad og urolig

– Det må være krystallklart at klimaloven gjelder utslipp i Norge.

Det understreker seniorrådgiver Ragnhild Elisabeth Waagaard i WWF-Norge, etter en uke som virkelig har vært preget av den kommende klimaloven:

* Gjennom budsjettforliket lørdag fikk Venstre og KrF gjennomslag for en styrking av lovforslaget som regjeringen ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), la fram i september.

* Mandag var det høringsmøte om forslaget til klimalov i Klima- og miljødepartementet.

* Fredag utløp høringsfristen for lovforslaget.

– Vi vil gjerne gi honnør til Venstre og KrF for at de sto på for klimaloven i de vanskelige budsjettforhandlingene, sier Waagaard.

– 80-95 prosent

– Hva har de to støttepartiene bidratt med som er bra?

– I teksten som inngår i budsjettforliket heter det at det skal legges fram et forslag til klimalov «der det skal settes et mål for lavutslippssamfunnet i 2050 om at klimagassutslippene i Norge skal reduseres i størrelsesorden 80-95 prosent fra 1990-nivå», svarer Waagaard.

Forslaget Helgesen la fram i høst, var ikke like konkret.

– Klimaloven har som mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, men det står ikke definert hva et «lavutslippssamfunn» er. Hvordan kan man sørge for langsiktighet og omstilling av industrien uten et tallfestet mål for 2050? uttalte Bellonas fagsjef Hallstein Havåg til NTB da.

Men det er ikke bare endringen på dette punktet, som er bra, slik Waagaard ser det.

– Det er også bra at det slås fast at klimamålene skal bli progressivt strammere og tallfestede, målbare, rapporterbare og verifiserbare.

– Hvorfor er dere likevel litt bekymret?

– På grunn av setningen som etterfølger definisjonen av lavutslippssamfunnet i teksten som inngår i budsjettforliket, svarer Waagaard.

– Her heter det at «ved vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter.» Dermed er det ikke helt krystallklart at utslippene skal tas i Norge. Åpning for omfattende bruk av fleksible mekanismer er vårt hovedankepunkt til både det opprinnelige og det nye forslaget.

– Hvorfor må utslippsreduksjonene tas innenlands?

– For oss er det viktig at det må gis tydelige føringer for den grønne omstillingen. Denne omstillingen må gjennomføres uansett.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Eget lovforslag

Dette blir presisert i et alternativt forslag til klimalov som WWF har utarbeidet med hjelp fra professor Hans Christian Bugge ved Universitetet i Oslo. Her foreslås det følgende lovtekst:

«Loven skal fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.»

Les også: Kan vi nå bærekraftmålene?

Mer fra Dagsavisen