Innenriks

Regjeringen satser på drivstoff som kan øke klimautslipp

Storsatsing på biodrivstoff er et av regjeringens viktigste klimagrep. Men mye av drivstoffet bidrar trolig til økte globale utslipp, ifølge regjeringens beregninger.

Av Are Føli

– Vanlig diesel kan medføre lavere globale klimautslipp enn dagens biodrivstoff fra matvekster, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.

I forhandlingene om statsbudsjettet godtok regjeringen Venstres krav om en svært kraftig satsing på biodrivstoff. Andelen biodrivstoff i veitrafikken skal innen 2020 økes fra 5,5 til 20 prosent. 8 prosent av totalen skal være såkalt avansert biodrivstoff, som ofte er basert på avfall eller skogråstoff.

Resten vil etter alt å dømme være «første generasjons» biodrivstoff laget av raps, sukkerrør, mais og andre jordbruksprodukter – som Helgesen erkjenner kan være verre enn vanlig diesel og bensin.

– Mye fram og tilbake

Å beregne klimautslipp fra biodrivstoff er ingen enkel sak, siden mange ulike faktorer påvirker regnestykket.

Helgesen baserer seg på anslag som tar hensyn til det som kalles indirekte arealbruksendringer (ILUC). Biodrivstoff dyrket av bønder i EU, kan øke etterspørselen etter mat fra land hvor regnskog hogges for å gjøre plass til jordbruk – noe som medfører klimautslipp.

EU har begynt å ta hensyn til ILUC når ulike typer drivstoff vurderes, og det samme gjorde Klima- og miljødepartementet i et høringsnotat som ble sent ut tidligere i år. Resultatet er at første generasjons biodrivstoff kommer langt dårligere ut enn før.

– Det har vært mye fram og tilbake om biodrivstoff både i EU og Norge. Drivstoff er ikke nødvendigvis bærekraftig fordi det står bio foran, sier Helgesen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Norges klimaregnskap

Beregningene av indirekte klimautslipp er usikre og basert på modeller. Men i gjennomsnitt mener både EU og Helgesens departement at første generasjons biodrivstoff fører til høyere globale utslipp enn vanlig bensin og diesel.

I det norske utslippsregnskapet er biodrivstoffet likevel gunstig, siden ILUC-utslippene skjer i andre land.

Tross problemene knyttet til første generasjons biodrivstoff, er Venstres nestleder Ola Elvestuen glad partiet fikk gehør for sitt krav i budsjettforhandlingene. Han mener det er usikkert om drivstoff laget av matvekster virkelig har så store indirekte utslipp som EU anslår.

– Alternativet er å fortsette med fossilt drivstoff, sier han.

– Må gå framover

Hvis det blir lettere enn antatt å skaffe avansert biodrivstoff, tror Elvestuen det kan bli aktuelt å øke andelen av denne typen drivstoff i 2020-målet.

Han avviser at det er aktuelt å redusere bruken av første generasjons biodrivstoff – som norske myndigheter altså mener er verre enn bensin og diesel i et globalt perspektiv.

– Vi er nødt til å gå framover for å redusere bruken av det fossile drivstoffet, sier Elvestuen.

Helgesen understreker at hele biodrivstoff-satsingen samlet sett vil senke klimautslippene både i Norge og globalt. Årsaken er at mer avansert drivstoff oppveier de negative effektene av første generasjons-drivstoffet.

Samtidig erkjenner han at produksjon av biodrivstoff fra matvekster kan bidra til ødeleggelse av regnskog i andre deler av verden.

– Over tid blir det viktig å redusere bruken av første generasjons biodrivstoff, fastslår han. (NTB)

Mer fra Dagsavisen