Innenriks

– Må jobbe på flere ulike nivåer

– May-Len Skilbrei peker på et reelt og viktig dilemma.

Assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland (t. h.), her i samtale med Oslo-byråd Geir Lippestad (Ap).

Det sier Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, en av mange organisasjoner som daglig yter hjelp til personer i nød.

Les saken her: – Holder elendigheten nede

– Alltid en risiko

– Det er alltid en risiko for at det å hjelpe fører til at de strukturelle utfordringene blir mindre synlige, slik at de ansvarlige myndighetene slipper unna, mener Heggland.

– Svaret på dette er likevel ikke å slutte å hjelpe, men å gjøre mye mer i tillegg, tilføyer han.

For Kirkens Bymisjon innebærer det et tredelt oppdrag:

* Gi hjelp.

* Avdekke problemer og nød.

* Påvirke årsakene til det.

– Vi jobber på alle disse nivåene samtidig, og også med politiske prosesser for at utenforskapet skal reduseres. Vi kan ikke bare gi hjelp og så sitte stille og late som om ting blir bra, påpeker Heggland.

Han trekker fram innsatsen for papirløse migranter som et eksempel på at Kirkens Bymisjon jobber på flere nivåer.

– De papirløse var fortsatt ganske usynlige da vi begynte å jobbe med å avdekke og beskrive deres situasjon for noen år tilbake, forteller Heggland.

Arbeidet førte til opprettelsen av et helsesenter i regi av Kirkens Bymisjon og Røde Kors med støtte fra andre organisasjoner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Være oppmerksom

– Jobber også lignende organisasjoner på flere nivåer?

– Noen gjør det, men organisasjonene i Norge er ulike. Kirkens Bymisjon har holdt på i over 160 år, er en solid stiftelse og har mye fagkompetanse. Små organisasjoner har ikke nødvendigvis ressurser til det samme.

– Endrer politikerne politikken når dere påpeker feil og mangler?

– Politikerne hører på oss, også når vi er kritiske. De har respekt for vi også har den rollen. Men vi kan dessverre ikke si at utviklingen går i riktig retning på alle områder. Det er derfor viktig å være oppmerksom på det Skilbrei peker på.