Innenriks

Avviser asylopprop

Det er riktig at det skal strammes inn, er Ingjerd Schous (H) svar til de ti organisasjonene som slår alarm om konsekvensene av asylpolitikken.

– Vi følger opp det brede forliket i Stortinget med innstramminger i asylpolitikken. Det innebærer at vi bare skal gi beskyttelse til de med reelt behov, og at det skal være en tydeligere innstrammingspolitikk, sier Ingjerd Schou, Høyres innvandringspolitiske talsperson.

Asylforliket ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor som følge av den økte tilstrømningen av flyktninger til Norge. Alle partier stilte seg bak, foruten SV og MDG. Regjeringen, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre ble blant annet enige om å tilbakekalle oppholdstillatelsen for asylsøkere med midlertidig opphold dersom situasjonen i hjemlandet har forbedret seg, samt å fjerne det såkalte «rimelighetsvilkåret» til internflukt.

Les også: Slår alarm om asylinnstramminger

H: – Følger situasjonen

Det har fått en rekke uheldige konsekvenser, advarte ti organisasjoner i Dagsavisen i går. De har nå samlet seg om et felles opprop mot regjeringens asylpolitikk hvor de blant annet peker på at Norge er det landet i Europa som tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan og at stadig flere enslige mindreårige asylsøkere får tidsbegrensede oppholdstillatelser. Organisasjonene er også bekymret for at regjeringen ønsker å trekke tilbake flyktningstatusen til 1.600 somaliske flyktninger.

Schou sier til Dagsavisen at hun ikke ønsker å gå inn på enkeltsaker, men understreker at regjeringen til enhver tid gjør nøye evalueringer av hvem som har behov for beskyttelse.

– Flertallsvedtakene skal følges opp og vi skal fortløpende følge situasjonen. Det betyr ikke at vi ikke er påvirkbare. Organisasjonene gjør en viktig jobb, men flertallet har ønsket en strammere asylpolitikk, og de med behov for beskyttelse, skal få beskyttelse, sier Schou.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap: – En balansegang

Også Arbeiderpartiet forutsetter at regjeringen holder seg innenfor det partiene ble enige om i asylforliket.

– Vi gjør fortløpende vurderinger av om regjeringen holder seg på rett side av streken sett opp mot våre folkerettslige forpliktelser. Der spiller også organisasjonene en viktig rolle. Vi har ikke noe grunnlag for å si at regjeringen har gått over grensen til nå, men det er en balansegang, sier Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsperson for Ap.

Den voldsomme økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere med tidsbegrensede oppholdstillatelser er et bevis på det motsatte, mener Redd Barna. Stortingsflertallet stemte nei til regjeringens forslag om å øke bruken av denne typen opphold under behandlingen av asylforliket i fjor.

– Jeg leser det organisasjonene påstår på en del områder, og så får vi gjøre vurderinger av det etter hvert, sier Lauvås.

Nyeste fra Dagsavisen.no: