Innenriks

Dette krangler de om

Dette er den såkalte "bilpakken":

Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.

  • Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget.
  • Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.
  • Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.
  • Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.
  • Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

(Kilder: Finansdepartementet)

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: