Innenriks

Fastlåst fight om borgerlig bilpakke

Etter to uker i forhandlingsrommet har budsjettkameratene ennå ikke gått løs på den virkelige nøtten – regjeringens bilpakke. Nå begynner det å haste.

Av Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning

Onsdag var det en slags pause i forhandlingene, og samarbeidspartiene ventet på et nytt tilbud fra regjeringen. Dette tredje tilbudet ventes å bli lagt fram for Venstre og KrF på et nytt forhandlingsmøte torsdag.

Frustrasjonen er nå økende i samarbeidspartiene over det som oppfattes som svak progresjon i samtalene. Men det skal ikke være aktuelt å flytte forhandlingene opp på parlamentarisk leder-nivå før tidligst fredag.

Dersom et slikt grep heller ikke skulle føre fram, vil statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) trolig selv engasjere seg direkte i forhandlingene i løpet av helgen, etter det NTB forstår.

Bilpakke i det blå

De fire partiene har gitt seg selv frist til søndag klokken 18 med å enes om en avtale.

Regjeringens bilpakke er etter det NTB erfarer fortsatt uåpnet. Frps syn har vært at bilpakken ikke må røres, mens Venstre har krevd endringer.

NTB er kjent med at dette onsdag fortsatt var holdningen i Frp, mens Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten fredag ga følgende kommentar:

– Her inne forhandler vi og prøver å finne løsninger, fremfor å kaste ultimatum og dekreter over bordet til hverandre.

Dette kan bety at de to regjeringspartiene ikke ser helt likt på bilpakken, som Solberg og Jensen begge forsvarte med nebb og klør da budsjettet ble lagt fram.

Pakken består av høyere bensin- og dieselavgift, økt pendlerfradrag, bompengekutt og redusert årsavgift for fossilbiler. Mens regjeringen har stått på at pakken gir utslippskutt, mener Venstre det motsatte kan være tilfelle. I likhet med KrF krever Venstre at drivstoffavgiftene økes ytterligere.

Mye gjenstår

Om bilpakken volder vanskeligheter, er de fire partiene heller ikke i nærheten av å bli enige om totaliteten i budsjettet. I tillegg til det grønne skiftet, skal det gjenstå mye på tunge saksfelt som skole, familie og distrikt, og ingen kapitler skal foreløpig være avsluttet.

Kilder i samarbeidspartiene advarer også regjeringspartiene mot å tro at det å trekke ut tiden i seg selv skal gjøre det enklere å oppnå en avtale.

Både omprioriteringer og inndekning volder de fire partiene problemer.

Verken KrF eller aller minst Venstre er nemlig interessert i å bruke enda mer enn de 225,6 milliarder oljekronene regjeringen har foreslått for å komme i mål med 2017-budsjettet. Oljepengebruken var lavere i begge de to samarbeidspartienes alternative budsjetter. (NTB

Nyeste fra Dagsavisen.no: