Innenriks

Duket for barnehagelærer-boom

Økt voksentetthet og minst 50 prosent barnehagelærere. Det er kjernen i en ny bemanningsavtale for kommunale Oslobarnehager.

Samtidig får Dagsavisen bekreftet at den rykende ferske avtalen blir et viktig innlegg for en nasjonal pedagogisk bemanningsnorm under Aps landsmøte i april.

– Vi vil at dette skal bli nasjonal politikk som Ap går til valg på i 2017, bekrefter byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl, overfor Dagsavisen.

Mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) nekter å snakke om en nasjonal norm for pedagogtetthet i barnehagen, og isteden bare snakker om en bemanningsnorm innen 2020 – vil Ap-byråden i Oslo sitte i førersetet i arbeidet med et nasjonalt pedagogløft.

Les også: Barnehagelæreren avgjør

Halvparten barnehagelærere

Her er kjernen i den nye grunnbemanningsavtalen Oslo kommune har inngått med Utdanningsforbundet og Fagforbundet – og som byråden mener kunnskapsministeren bør kopiere:

* Barnehager i Oslo skal bemannes med én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år, som er høyere enn lovens krav.

* Det er et mål at minst halvparten av personalet i barnehagen skal være barnehagelærer eller ha tilsvarende pedagogisk utdanning.

* Barne- og ungdomsarbeidere eller fagarbeidere med annen relevant utdanning, skal økes til opp mot en fjerdedel av staben.

* Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp eller behov for tilrettelegging, skal utløse ekstra bemanningsressurser i tillegg til ordinær bemanning.

* Ved sykdom eller fravær skal det settes inn vikar ved behov, og ikke først etter 16 dager slik dagens vikarstopp har medført.

– Med den nye avtalen får vi på plass et viktig virkemiddel for å nå vårt politiske mål.

– Nok voksne og nok kompetanse er helt avgjørende for et barnehagetilbud av høy kvalitet, sier barnehagebyråd Tone Tellevik Dahl.

Hun får støtte av leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Dårlig tid

– Dette viser at Oslo er opptatt av kvalitet. Det er veldig bra at byrådet tør å gå foran i dette arbeidet selv om Oslo er et pressområde, sier Skjefstad Andersen.

Ifølge SSB er 33 prosent av Oslos 11.500 barnehageansatte barnehagelærere. Vel seks prosent er barne- og ungdomsarbeidere. Seks av ti mangler dermed formell kompetanse til å jobbe i barnehage.

Samtidig mangler barnehagene i hovedstaden allerede 835 pedagoger for å nå målsettingen om 50 prosent førskolelærere.

I tillegg har byråden så langt bestilt 18 nye kommunale barnehager med plass til 1.600 barn innen 2019.

– Det betyr at jeg ikke har tid til å vente på kunnskapsministeren. Det er barna og fremtidens Norge som taper på passivitet og manglende ambisjoner fra regjeringens side, mener Tellevik Dahl.

– Men dere har selv en lang vei å gå før målsettingen i den nye avtalen er nådd?

– Vi har allerede lagt fram en egen plan for kompetanse og rekruttering i Oslobarnehagen. Fremover blir det viktig å ansette flere fagarbeidere og barnehagelærere og videreutdanne dem som allerede jobber hos oss, sier Tellevik Dahl.

Les også: Studenter om barnehagelærerutdanningen: – For slapt og lite krevende

Milepæl

Roger Dehlin er nestleder i Fagforbundet Oslo og representerer fagarbeiderne i barnehagen.

Han er svært fornøyd med at andelen barne- og ungdomsarbeidere skal opp fra dagens seks til rundt 25 prosent, og mener den nye avtale er en viktig milepæl:

– Etter flere år med bråk og usikkerhet, som en følge av at forrige byråd sa opp bemanningsavtalen i flere runder, har vi nå fått på plass en avtale som skaper ro og stabilitet, sier Roger Dehlin.

Ap-byråden i Oslo er ikke i tvil:

– Vi kan ikke ha en barnehagepolitikk som mangler det viktigste, nemlig tiltak som sikrer både voksentetthet og kompetanse. Etter mitt syn er dette en av de viktigste investeringene dette byrådet kommer til å gjøre, sier Tone Tellevik Dahl, og legger til:

– Barnehagen er ikke et familiepolitisk tiltak. Den må behandles som en del av et 18-årig utdanningsløp. Vi vet fra forskning at tidlig læring fostrer mer læring. Et barn som begynner på skolen med et godt språk, vil lære mer.

– I motsatt fall; utvikler du ikke språk og sosiale ferdigheter i barnehagen, blir det vanskelig å utvikle gode ferdigheter i lesing, skriving og regning tidlig i skoleløpet som igjen forplanter seg i videre skolegang og i verste fall ender med frafall i videregående skole.

Les også: – Småbarna blir oversett i barnehagen

Nyeste fra Dagsavisen.no: