Innenriks

LO-forbund slakter regjeringens veiselskap

Det eneste Nye Veier bidrar til, er dyrere og dårligere veier, konkluderer en fersk rapport fra De Facto. Selskapet må avvikles av Ap neste år, krever tre LO-forbund.

I morgen avgir Stortinget sin innstilling om det statlig eide aksjeselskapet Nye Veier AS. Regjeringen legger i sitt forslag opp til at det private veiselskapet skal få overført omfattende myndighet over veibyggingen.

Samtidig får samferdselsminister Ketil-Solvik Olsens (Frp) hjertebarn totalslakt i en fersk rapport De Facto har utarbeidet på vegne av tre LO-forbund og For Velferdsstaten. Ifølge rapporten vil privatiseringen av norske veier føre til mer byråkrati, unødvendig dobbeltarbeid, høyere kostnader og dårligere veistandard. Det er stikk i strid med regjeringens intensjoner om «raskere, rimeligere og mer helhetlig veibygging».

Solvik-Olsen ønsket ikke å kommentere denne saken fredag.

Les også: Nye veier flere år tidligere

Krever avvikling

Nå krever LO-forbundene og For Velferdsstaten at Arbeiderpartiet legger ned Nye Veier dersom de vinner makta neste år.

– Etter vårt syn, skulle aldri dette selskapet vært opprettet og vi mener det bør avvikles så fort som mulig. Det kan ikke gjøres med et pennestrøk, men vårt mål er at selskapet får minst mulig kontrakter fram til neste stortingsvalg, og at de partiene som var mot opprettelsen da stortingsmeldingen ble behandlet, følger opp, sier Alf Edvard Mastenes i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

Det er for tidlig å svare på om det lar seg gjøre, mener Eirik Sivertsen (Ap) i transportkomiteen på Stortinget.

– Først må vi få en oversikt over hvilke forpliktelser som ligger der og hvilke kontrakter som er inngått, og om vi har mulighet til å gjøre endringer. Vi er opptatt av å få mest mulig vei for pengene, men vi fikk dessverre ikke gjennomslag for vårt alternativ til Nye Veier i Nasjonal Transportplan, sier Sivertsen.

Les også: Slakter ny plan for E18

Framstår billigere

Nye Veier er privatisering på ville veier, sier Helene Bank i For Velferdsstaten.

– Argumentasjonen regjeringen bruker holder ikke mål. Den eneste konklusjonen vi kan trekke fra denne rapporten, er at det blir mer dobbeltarbeid og mer byråkrati når to parallelle organisasjoner får samme myndighet til å drive med veibygging, sier Bank.

Regjeringen legger blant annet opp til at Statens vegvesen må gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan før ansvaret for veistrekningen overføres til Nye Veier. Resultatet er ifølge rapporten lengre behandlingstid.

De to organisasjonene vil også være inne i ulike deler av samme prosjekt, men fordi det kun er vegvesenet som kan gjøre vedtak om ekspropriasjon, må staten dekke disse kostnadene for selskapet. Dermed framstår Nye Veier som billigere enn vegvesenet, selv om store kostnader allerede er dekket av staten.

Aftenposten skrev tidligere i år at det private selskapet sparer inn penger på å bygge smalere og tynnere veier med mindre veibelysning.

– I praksis vil regjeringen bruke offentlige midler på å skape gevinst for private. Det er ikke fornuftig for noen andre enn de som tjener penger på det, sier Ragnar Bøe Elgsaas i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forsinkelser

Som eksempel trekker De Facto fram selskapets første veiprosjekt, ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Prosjektet er allerede ett år forsinket, og vil sannsynligvis bli langt dyrere enn planlagt, ifølge rapporten. Årsaken er at Nye Veier, i motsetning til vegvesenet, bruker såkalte totalentrepriser. Det innebærer at entreprenøren står for både prosjektering og utførelse. Altså må veien trolig prosjekteres på nytt.

Ifølge Elgsaas har bruken av totalentrepriser flere skyggesider.

– Vår erfaring er at totalentrepriser nesten ikke bruker norske virksomheter, så det er god grunn til å være bekymret for norske arbeidsplasser. Vi risikerer også å se flere tilfeller av sosial dumping. Store internasjonale aktører bruker gjerne utenlandske underleverandører, slik tilfellet var på det offentlig-private samarbeidsprosjektet E18 Grimstad-Kristiansand, hvor vi også hadde store HMS-utfordringer, sier Elgsaas.

Som Dagens Næringsliv skrev i sommer, er et tysk selskap som er funnet skyldig i prissamarbeid involvert i byggingen av E18 på Sørlandet.

Udemokratisk

Flere av LO-forbundene peker også på det demokratiske aspektet ved å flytte myndighet fra det statlig styrte vegvesenet til et aksjeselskap hvor samferdselsministeren selv utgjør generalforsamlingen.

– Beslutningene flyttes fra de folkevalgte til et aksjeselskap styrt av ministeren selv. Det er mildt sagt en demokratisk hybrid, sier Bank i For Velferdsstaten.

Hun får støtte fra Sivertsen i Ap.

– Det er et tungtveiende argument mot opprettelsen av aksjeselskap. Når disponeringen av 130 milliarder kroner flyttes utenfor de folkevalgtes kontroll, mener jeg det er en svekkelse av demokratiet, sier Sivertsen.