Innenriks

– Svekker de svake

Regjeringen vil overlate mer av arbeidsformidlingen til bemanningsbransjen. En undergraving av det seriøse arbeidslivet, mener Fellesforbundet og Ap.

Ett av hovedpunktene i Nav-meldinga, som denne uka var til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er å styrke samarbeidet mellom Nav og bemanningsbransjen. I praksis betyr det at bemanningsbyråene får en større del av ansvaret for arbeidsformidlingen. Formålet er å inkludere flere av dem som i dag står utenfor arbeidslivet.

Det stikk motsatte vil skje, advarer Fellesforbundet.

– Mer opptatt av pengene

– Mange av dem som er i arbeidsrettede tiltak, trenger en form for vern og oppfølging i tiltaksperioden. Vår erfaring med bemanningsbransjen er det stikk motsatte. Det er dessverre de mest utsatte arbeidstakerne som jobber for bemanningsbyråer, og vi ser at de får dårlig oppfølging. Det rapporteres om flere skader og ulykker og arbeidsgiveransvaret er uklart, sier forbundets nestleder Steinar Krogstad.

Både Fellesforbundet og Arbeiderpartiet tror forslaget vil bidra til å undergrave det seriøse arbeidslivet.

– For de gruppene som trenger ekstra støtte, er ikke bemanningsbransjen en vei inn i arbeidslivet. Vi frykter også for at samarbeidet kan utvikle seg til å bli en form for utnyttelse gjennom at bedriftene er mer opptatt av tilskuddene de får for å ta imot disse arbeidstakerne, enn å følge dem opp, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere midlertidige

Det samme frykter Arbeiderpartiets Lise Christoffersen.

– Det er vel kjent at mange av bemanningsbyråene opptrer med kontraktsformer der personer får såkalt fast ansettelse, men uten lønn mellom oppdrag. Det mener vi er i strid med arbeidsmiljøloven, sier hun.

Som Dagsavisen skrev for et par uker siden, har antall midlertidige ansatte økt med 25.000 fra samme periode i fjor. Både Ap og Fagforbundet er bekymret for at dette tallet vil øke.

– Bemanningsbransjen er ikke akkurat kjent for å bidra til flere faste ansettelser, sier Britt Silseth i Fagforbundet.

Stefan Heggelund (H) mener Ap bommer i kritikken.

– Dette er et unyansert angrep basert på et premiss som ikke finnes. Vi kommer ikke til å lage noen nasjonale retningslinjer for et slikt samarbeid, men vi kommer heller ikke til å lage noen retningslinjer mot det. Vi ser at en del lokale Nav-kontor får til et godt samarbeid med bemanningsbransjen, og vi vil tilrettelegge for at man kan få til dette flere steder, sier Heggelund.

Mer fra Dagsavisen