Innenriks

– Redd flere trær

Ap vil bevilge 291 millioner mer enn regjeringen til regnskogsatsingen, slik at den kommer opp i 3 milliarder.

Norge, ved daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap), lovet under klimatoppmøtet på Bali i 2007 å bruke inntil 3 milliarder kroner årlig på tiltak som redusererer avskoging og skogødeleggelser.

Dette ble fulgt opp i klimaforliket på Stortinget året etter.

Les også: Skroter fritt behandlingsvalg

Venstre og KrF

– Regnskogsatsingen er det aller mest effektive tiltaket for å bekjempe klimaendringene, likevel har regjeringen Solberg foreslått å bevilge til dels langt mindre enn 3 milliarder kroner hvert år, med ett unntak, påpeker Aps Åsmund Aukrust.

Gapet var størst i 2014. Da foreslo regjeringen å bevilge 2,6 milliarder.

– Venstre og KrF fikk reddet inn noe og Stortinget vedtok etter hvert å bevilge nær 2,9 milliarder kroner, rekapitulerer Aukrust.

I 2015 ble 3 milliardersmålet nådd for første gang. Bevilgningen sikret at «klima- og skogprosjektet forblir en spydspiss i Norges internasjonale bidrag for klimaet. Jeg er stolt over at årets bevilgning», uttalte daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) i pressemeldingen som da ble sendt ut.

Like fullt foreslo regjeringen å redusere bevilgningen for inneværende år til i overkant av 2,5 milliarder kroner. Det fant ikke KrF og Venstre seg i. De fikk gjennomslag for å plusse på 150 millioner, slik at differansen til 3 milliarder ble redusert noe.

I forslaget til statsbudsjett for 2017, har regjeringen foreslått en bevilgning på i overkant av 2,8 milliarder kroner.

– Av dette går cirka 2,7 milliarder til Redd+ og skogsatsingen. Med økningen på 291 millioner kroner i vårt alternative statsbudsjett, kommer vi opp i 3 milliarder, slik at vi når forpliktelsene vi har gitt oss selv, sier Aukrust.

– Jeg håper at KrF og Venstre nå bruker sin forhandlingsposisjon til fordel for regnskogen, og til å styrke regjeringens klimaarbeid som jeg generelt sett er skuffet over.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Tilliten forsvinner

Det å bevilge mindre enn 3 milliarder, vil være et «veldig dårlig budskap fra Norge», mener Aukrust med henvisning til FNs pågående klimatoppmøte i Marrakech.

– Samtidig som regjeringen på toppmøter lover mer, bevilger de mindre. Da forsvinner tilliten.

Føler seg ikke truffet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) føler seg ikke truffet av kritikken. I en epost til Dagsavisen påpeker han at regjeringen siden 2014 har bevilget rundt 12 milliarder kroner til formålet. Bevilgningene har i snitt ligget på rundt 3 milliarder kroner. Som annonsert under klimatoppmøtet i Paris har regjeringen som intensjon å videreføre klima- og skogsatsingen frem til 2030. Det viser at regjeringen mener alvor og vil prioritere arbeid for redusert avskoging og fattigdomsreduksjon i verdens skogland, skriver Helgesen også.

Les også: Ap tar skatteoppgjør med regjeringen