Innenriks

Kjemper videre for lyntog

Det er bare ett reelt hinder for lyntog mellom Oslo og Stockholm: norske og svenske toppolitikere.

Bilde 1 av 2

Slik er den foreløpige konklusjonen til Grensekomitéen Värmland-Østfold, som i fem år har vurdert mulighetene for et styrket togtilbud mellom de to hovedstedene.

Også Norsk Bane AS er tungt inne i det pågående utredningsarbeidet.

– Vi ønsker et nytt dobbeltspor hvor det går an å kjøre tog i høye hastigheter, i hvert fall i 300 kilometer i timen, slik at vi kan få en reisetid ned mot 2,5 timer, forteller sekretariatsleder Alf S. Johansen.

Les også: Flere tog Oslo-Stockholm

– Politisk vanskelig

– Teknisk sett er ikke dette vanskelig å få til. Økonomisk sett er det heller ikke vanskelig. Høyhastighetstog på denne strekningen blir sannsynligvis bedriftsøkonomisk lønnsomt. Men politisk sett er dette vanskelig, fortsetter Johansen.

– Er det stortingspolitikerne du da tenker på?

– Ja, selv om det relativt sett er snakk om bare en liten sum til utbyggingen på norsk side av grensen, om lag 14 milliarder kroner, innser vi at det kan bli vanskelig å få et flertall av stortingspolitikerne til å stemme for en slik bevilgning. Norsk transportpolitikk har stort sett et innenrikspolitisk fokus.

Bakteppet for den vurderingen er ikke minst Høyhastighetsutredningen fra 2012. Den leste mange stortingspolitikere som fanden leser Bibelen. Enden på visa ble at daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) la utredningen i den dypeste skuffen for i stedet å satse på Intercity-tog. De får en gjennomsnittsfart på under 140 kilometer i timen, ifølge Johansen.

– Dette kunne med noen justeringer blitt startskuddet på framtidens høyhastighetsnett, men slik ble det dessverre ikke, konstaterer han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stor lokal oppslutning

Grensekomitéen Värmland- Østfold omfatter blant annet ti Østfold-kommuner. Her er det mange politikere som ser med langt blidere øyne på høyhastighetstog enn hva som er tilfellet for stortingsflertallet.

– De fleste kommuner og regioner fra Oslo i vest til Stockholm i øst, har bidratt med penger til arbeidet vårt. Til nå har utredningen kostet 3-4 millioner kroner, men det kommer stadig mer penger på bordet, forteller Johansen.

Også Samarbeidsalliansen Osloregionen, som omfatter 78 kommuner og fem fylkeskommuner har bidratt til potten.

– Fra fly til tog

– Hvorfor er du så sikker på at høyhastighetstog mellom Oslo og Stockholm blir en suksess?

– Vi ser at det er grunnlag for fire-fem tog i timen hver dag i hver retning på grunn av det store trafikkgrunnlaget. 1,4 millioner reiser årlig med fly mellom Oslo og Stockholm. Med reisetider ned mot 2,5 timer med toget, vil jernbanen kunne ta 80-90 prosent av flytrafikken. Men mellommarkedet er enda større, svarer Johansen.

Dette markedet mellom endestasjonene Oslo og Stockholm omfatter en rekke store og mellomstore byer, påpeker Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane AS.

– For eksempel har byene Karlstad, Örebro, Västerås og Eskilstuna til sammen nesten like mange innbyggere som Oslo, påpeker han.

I likhet med Johansen har Westermann stor tro på lønnsomheten ved prosjektet.

– Ved togreisetider på cirka 2 timer og 35 minutter mellom endestasjonene og en snittfart på cirka 190 kilometer i timen både på lange og regionale distanser, vil jernbanen ikke bare kunne innta en nøkkelrolle i samferdselen i korridoren, men også oppnå solide økonomiske resultater, sier Westermann.

– Fra bil til tog

– Med høy frekvens kan vi overføre mye av dagens biltrafikk til tog, fortsetter Johansen.

– Høyhastighetstog vil gi et fantastisk tilbud til pendlere inn mot Oslo og Stockholm, samt mellom storbyene på svensk side. Hvis den nye banen bygges gjennom Follo og Østfold, vil eksempelvis Askim-pendlere få redusert reisetiden til og fra Oslo fra 55 til 20 minutter. I tillegg er det også en rekke mellomstore byer på strekningen, som vil få ett eller flere stopp i timen.

Dobbeltspor mellom de to hovedstedene vil også kunne åpne for langt mer godstransport med tog i stedet for lastebil.

– Lastebiltrafikken fra Sverige har økt formidabelt både på E6 og E18 og er ved Ørje oppe i rundt 1.000 vogntog i døgnet, opplyser Johansen.

– I tillegg kommer klimagevinsten ved en bedre togtilbud og reduserte køproblemer på veiene. Det er kun effektive togtilbud som kan løse køproblemene. Biler, uansett drivstoff, skaper kork og kø. Vi må også ta i betraktning den store befolkningsveksten, tilføyer han.

Les også: Togsuksessen