Innenriks

Flere tog Oslo-Stockholm

Antallet daglige togavganger på strekningen Oslo-Stockholm øker fra tre til fem etter sterk passasjervekst.

Bilde 1 av 2

Dette skjer allerede i desember, varsler det svenske togselskapet SJ.

Administrerende direktør i SJ, Crister Fritzson, har store ambisjoner med styrkingen av togtilbudet.

– I dag reiser 1,4 millioner med fly mellom Oslo og Stockholm. Vi tror at vi på lang sikt kan få 35 prosent av disse til å reise med toget i stedet, sier Fritzson til Dagsavisen.

Han påpeker at SJ har klart å oppnå en så høy passasjerandel på strekningen Stockholm-Malmø, hvor reisetiden med tog er omtrent den samme som den nå er mellom Oslo og Stockholm.

Les også: Stockholm-Oslo på tre timer med tog?

– 25 prosent flere

Fritzson tilføyer at SJ allerede har kapret noe som tilsvarer nær 10 prosent av de om lag 1,4 millionene som årlig reiser med fly mellom den norske og svenske hovedstaden. 25 prosent flere reisende med SJs tog i juli, august og september, sammenlignet med samme periode i fjor, har bidratt til det.

Fritzson forklarer denne passasjerveksten med at SJ satte inn sitt raskeste og mest moderne tog, X 2000, mellom Oslo og Stockholm i august i fjor, samtidig som antallet daglige avganger økte fra to til tre.

– Nå tar reisen drøyt fire timer mot opp mot seks timer tidligere, opplyser Fritzson.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mer punktlige

– Til tider har dere slitt med punktligheten. Hvordan forholder SJ seg til det?

– Enkeltspor på deler av strekningen, både i Norge og Sverige, innebærer at vi er følsomme for endringer og gjør at det er vanskelig å ta igjen forsinkelser, men fra 2017 endrer vi opplegget slik at det blir mer robust og vi mer punktlige. Dette skjer i tett samarbeid med Jernbaneverket og Trafikverket, svarer Fritzson.

– Men vi vil nå kapasitetstaket snart. Derfor må det bli dobbeltspor fra Karlstad til Oslo, ivrer Fritzson.

En slik utvidelse av infrastrukturen, i tråd med hva som allerede er tilfellet mellom store byer i Sverige og videre til København, vil komme mange til gode, påpeker SJ-sjefen.

– Vi opplever økning i passasjertallet på alle delstrekningene mellom Oslo og Stockholm, også innad i Norge, forteller Fritzson.

I det ligger at det også er arbeidspendlere på disse togene, i tillegg til mange forretningsreisende.

Les også: Togsuksessen

– Ingen flynedgang

SJs suksess har så langt ikke fått konsekvenser for flyselskapet Norwegian, ifølge kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

– Togtilbudet påvirker ikke etterspørselen etter Norwegian-reiser mellom Oslo og Stockholm. Minst like mange forretnings- og fritidsreisende som før, velger det raskeste transportmiddelet mellom de to hovedstedene, skriver han i en epost til Dagsavisen.

Dette bekreftes av tall for årets ni første måneder fra Avinor. Selv om det enkelte måneder har vært en tilbakegang i flytrafikken mellom Oslo og Stockholm på inntil 6 prosent, har det blitt mer enn oppveid av andre måneder med sterk vekst. På det meste har denne veksten vært på hele 12 prosent, sammenlignet med de samme månedene i fjor.

Samlet sett har flytrafikken mellom de to hovedstedene økt med 3,5 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Dagsavisen har tidligere skrevet om både miljøorganisjoner og politiske partier som ønsker å styrke togtilbudet mellom Oslo og Stockholm for å få færre til å reise med fly, og dermed redusere utslippene av klimagasser. Nå viser det seg altså at flytrafikken vokser til tross for at flere reiser med tog.

– For tidlig

– Er et bedre togtilbud likevel ikke et effektivt virkemiddel for å redusere flytrafikken, forskningsleder Harald Thune-Larsen ved Transportøkonomisk institutt?

– Foreløpig er det for tidlig å påvise effekten av SJs styrking av togtilbudet mellom Oslo og Stockholm. Det kan være store variasjoner i flytrafikken fra år til år. Uten SJs tog kunne også veksten i flytrafikken vært enda større, svarer Thune-Larsen.

– Men hvis SJ klarer å oppnå sitt mål om 35 prosent, er jeg overbevist om at det vil få effekt på flytrafikken, fortsetter han.

– Tror du er mulig å nå 35 prosent?

– Med reisetider på drøyt fire timer, konkurrerer toget seriøst med fly. Da blir toget også mer interessant for de forretningsreisende, som utgjør en stor andel av de reisende mellom Oslo og Stockholm, påpeker Thune-Larsen.

– Men skal SJ nå 35 prosent, må de også få enda flere daglige avganger enn det de nå varsler fra desember. Det kan dagens begrensninger i sporkapasiteten sette en stopper for, tilføyer han.

Les også: Lynrask omkamp

Nyeste fra Dagsavisen.no: