Innenriks

Større utslipp

Avinor er blant de statlige aksjeselskapene som fortsatt bidrar til økte utslipp av CO2 ved bruk av fossil fyringsolje.

Både ved Røros lufthavn og ved Harstad/Narvik lufthavn er fossil olje fortsatt hovedoppvarmingskilde i bygg der.

I tillegg blir fossil olje brukt til oppvarming av deler av bygg ved «noen flere lufthavner», får Dagsavisen opplyst fra kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor.

Er blitt unntatt

Lørdag kunne Dagsavisen opplyse at regjeringen har unntatt bygg som eies av Avinor og andre statlige aksjeselskap, i oppfølgingen av planene om å fase ut fossil olje som oppvarmingskilde.

Dette har skjedd til tross for Stortingets klimaforlik hvor det tydelig går fram at fossil fyringsolje skal fases ut i «alle statlege bygg innan 2018».

– Vi har vært nødt til å gjøre en avgrensning, hevdet statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet i Dagsavisen lørdag.

Av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, går det fram at CO2-utslippene fra statlige bygg med fossil olje som hovedoppvarmingskilde, var på 13.316 tonn i 2015. Samtidig heter det at fossil olje var hovedoppvarmingskilde i 219 statlige bygg ved utgangen av fjoråret.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skulle gå foran

Eksempelet med Avinor viser at dette ikke er den hele og fulle sannhet. Både utslippene og antallet fossile oljefyringsanlegg i statlige bygg kan totalt sett dermed være mye høyere.

Miljøstiftelsen Zero reagerer kraftig på unntaket regjeringen har gjort.

– Meningen var at staten skulle gå foran og forberede grunnen for et generelt forbud mot oljefyring fra 2020, påpekte fagsjef Kåre Gunnar Fløystad overfor Dagsavisen lørdag.

Men med eller uten påtrykk fra regjeringen, jobbes det likevel til dels hardt for å redusere bruken av fossil olje i selskaper hvor staten er inne helt eller delvis på eiersiden. Ett eksempel på det er Entra, som ikke lenger har olje som oppvarmingskilde i noen av sine drøyt 100 bygg med en samlet bygingsmasse på over 1,3 millioner kvadratmeter. Det opplyser kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie til Dagsavisen.

– Har jobbet i flere år

Også Avinor er i høyeste grad opptatt av å redusere bruken av fossil fyringsolje, ifølge kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen.

– Avinor har jobbet i flere år for å fase ut oljefyring i bygg. Det ligger i planene for 2017 at Røros lufthavn skal erstatte oljefyring til grunnlast med vannbåren oppvarming fra el-kjel.

Avinors samlede målsetting er at egne klimagassutslipp skal halveres innen 2020, sammenlignet med 2012. Montering av solcellepanel ved lufthavnene på Svalbard og i Stavanger, er ledd i denne reduksjonen. Det samme er varmepumper i Alta og Kristiansand.

Mer fra Dagsavisen