Innenriks

Oljen må ligge

Forsker: – Ingen nye oljefelt hvis klimamålene skal nås.

Av Are Føli

– Ingen overraskelse, sier CICERO-forsker om en rapport som tyder på at det ikke er rom for flere olje-, gass- og kullfelter i verden hvis klimamålene skal nås.

Seniorforsker Robbie Andrew har sett nærmere på rapporten fra organisasjonen Oil Change International som ble offentliggjort for et par uker siden. Her er konklusjonen at FNs klimamål kan ryke selv om det ikke blir funnet ett eneste nytt olje-, gass- eller kullfelt i hele verden.

– Dette viser hvor nær vi er ved å slippe ut så mye klimagasser at målene brytes, sier Andrew til NTB.

Utgangspunktet for analysen er klimaforskernes beregninger av den totale mengden klimagasser som kan slippes ut i atmosfæren hvis den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader.

Ifølge rapporten overskrides denne mengden hvis vi forbrenner kullet, oljen og gassen som er lett tilgjengelig i feltene som allerede er bygget ut.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bred enighet

Målet om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader ble vedtatt av nesten alle verdens land i 2010.

På klimatoppmøtet i Paris i fjor ble det i tillegg vedtatt at økningen helst skal holdes under 1,5 grader. Svært omfattende tiltak må imidlertid iverksettes hvis vi skal ha en rimelig sjanse til å oppnå dette.

Selv om all bruk av kull på mirakuløst vis skulle ta slutt, ville oppgaven vært formidabel. Ifølge Oil Change International er innholdet i verdens utbygde olje- og gassfelt tilstrekkelig til å bryte 1,5-gradersmålet – også hvis kull holdes utenfor regnestykket.

– Gjør vi ikke noe for å bremse utslippene vil vi ha sluppet ut for mye til å oppnå 1,5-gradersmålet allerede om fem år, sier Andrew.

Felt må stenges

Han mener forfatterne av rapporten har trukket rimelige konklusjoner.

Analysen utelukker riktignok muligheten for fangst og lagring av CO2 fra kraftverk og andre store utslippskilder. Grunnen er at denne kostnadskrevende teknologien fortsatt er svært lite brukt.

Oil Change International kommer også med en politisk oppfordring: Ingen nye olje-, gass- eller kullfelter bør bygges ut. Skal klimamålene nås, må noen av de eksisterende feltene stenges før alle reservene er hentet ut.

Andrew sier han ikke er overrasket over konklusjonene i rapporten.

– Den viser at ingen nye olje-, gass- og kullfelter bør bygges ut hvis vi, det globale samfunnet, bestemmer oss for å holde togradersmålet.

Leter videre i Norge

Rapporten baserer seg på beregninger av verdens olje- og gassreserver gjort av det norske selskapet Rystad Energy.

Analysen omfatter oljen, gassen og kullet som trolig eller høyst sannsynlig vil bli hentet opp fra utbygde felt – så sant utvinningen ikke stanses.

Også Norge har sluttet seg til både togradersmålet og ambisjonen om å unngå oppvarming på mer enn 1,5 grader. Samtidig har norske regjeringer fortsatt å legge til rette for leting etter mer olje og gass.

I slutten av august ble oljeselskapene invitert til å foreslå nye leteområder som ledd i 24. konsesjonsrunde.

– Et hovedelement i petroleumspolitikken er å holde et høyt tempo i tildelingen av attraktivt leteareal til selskapene, sa statsminister Erna Solberg (H) da invitasjonen ble sendt ut. (NTB)

Mer fra Dagsavisen