Innenriks

KrFU krever eget familiemottak

Fengsling av barn må ta slutt, krever KrFU-leder Ida Lindtveit. Nå ber hun moderpartiet forhandle fram et eget retursenter for barnefamilier.

Barn hører ikke hjemme på Trandum, mener KrFU-lederen. Hun vil ha et eget retursenter for barnefamilier.

Lindtveit reagerer kraftig på at barnefamilier sendes til det lukkede forvaringssenteret på Trandum.

– Vi er helt klare på at barn ikke skal fengsles, heller ikke over korte perioder. Derfor mener vi at det må opprettes et eget retursenter for barnefamilier, og at det bør prioriteres allerede i dette budsjettet, sier KrFU-lederen.

Som Dagsavisen skrev i går, ble en toåring og familien tidligere i år holdt innesperret på Trandum i 23 døgn. Det er et brudd på politiets egne instrukser, som sier at barn ikke skal oppholde seg på forvaringssenteret lenger enn 24 timer i strekk. Nå er saken klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EDM).

Les også: Norge klages inn for rettighetsbrudd

I samarbeidsavtalen

Familiemottaket vil være ett av ungdomspartiets hovedkrav til KrF i de kommende budsjettforhandlingene, forteller Lindtveit.

– I likhet med oss, har KrF vært tydelige på at fengsling av barn ikke er akseptabelt. Det må følges opp i budsjettet, sier hun.

I samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, har regjeringen forpliktet seg til å etablere både integreringsmottak og retursentre for personer med endelig avslag. I budsjettet for neste år er det satt av 5 millioner kroner til integreringsmottak.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Hårreisende

Det er langt fra godt nok, mener Lindtveit.

– Det er ganske hårreisende at regjeringen kun bruker 5 millioner på integreringsmottak, som er for noen veldig få, og flere hundre millioner på kontrolltiltak og tvangsreturer. Vi anbefaler KrF å ta noen av midlene som er satt til tvangsreturer og bruke dem på et nytt retursenter, sier hun.

Fordi det kun vil være for barnefamilier, kan retursenteret ha et mer sivilt preg, mener Lindtveit.

– Det vil fortsatt være tilknyttet Gardermoen, men man trenger ikke like strenge rutiner når det gjelder for eksempel lufting, og heller ikke samme kontrolltiltak. I tillegg kan det settes inn mer barnefaglig kompetanse og sivilt preg slik at senteret er rettet inn mot familier.

Les også: Erna: – Nødvendig å fengsle barn