Innenriks

Klages inn for rettighetsbrudd

Barn skal ikke være på Trandum i mer enn ett døgn. Likevel ble en toåring holdt der i 23 dager. Nå klages saken inn for menneskerettighetsdomstolen.

Bilde 1 av 2

Av Marie De Rosa og Sofie Prestegård

Det to år gamle barnet og foreldrene ble holdt på den lukka utlendingsenheten på Trandum fra 19. mai til 11. juni i år.

– Familien opplevde oppholdet på Trandum som vanskelig og nedverdigende. Når man ikke evner å ta vare på sitt eget barn, blir man som forelder satt i en vanskelig situasjon, særlig når det kommer uniformert politi mellom barnet og en selv, sier advokatfullmektig Eirik Bjørge.

Sammen med sin kollega Mads Andenæs, som også er jussprofessor ved Universitetet i Oslo, har Bjørge klagd saken inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EDM), etter at foreldrene ikke vant fram i det norske rettsvesenet.

– Barnet fikk feber og følte uvel under hele oppholdet, forteller foreldrene.

Hun hadde pusteproblemer om natten, klarte ikke spise om dagen og ble brakt til lege ved flere anledninger. Foreldrene håper nå i det lengste at barnet ikke har fått varige mén etter alle ukene på Trandum, sier Bjørge.

Debatt: Ingen barn på Trandum

Ikke egnet for barn

Denne typen inngrep i familielivet og retten til privatliv er ulovlig hvis man ikke har vurdert mindre inngripende tiltak, mener Bjørge. Klagen argumenterer med at innesperringen medfører et brudd på artikkel 3, 5 og 8 i den europeiske menneskerettskonvensjon.

– Barn fengsles i ett sett på Trandum, og det mener Andenæs og jeg er en åpenbart ulovlig praksis, sier Bjørge.

Politiets utlendingsinternat på Trandum er Norges eneste lukkede forvaringssenter for utlendinger. Ifølge politiets egne regler skal ikke barn være der mer enn 24 timer. Området er heftig inngjerdet, og ligger tett opp til Oslo Lufthavn Gardermoen. Plasseringen i seg selv kan bidra til at klagen tas til følge, mener Bjørge.

– I sommer avsa EMD en rekke avgjørelser mot Frankrike i så å si helt identiske tilfeller som på Trandum. Småbarn ble plassert i utlendingsinternat, rett ved en flyplass i Frankrike. Forholdene er foregitt å være familievennlige, men EMD traff fem enstemmige avgjørelser mot Frankrike på bakgrunn av at det psykososiale miljøet åpenbart var så skadelig for barn. Begge steder er internatene plassert så nær lufthavnen at man nesten ikke klarer å snakke over støyen fra flytrafikken. Verst er det i de såkalte lekeområdene utendørs, sier han.

Forholdene på Trandum har møtt kritikk en rekke ganger. Blant annet fra Psykologiforeningen menneskerettighetsutvalg, som i en rapport fra 2015 konkluderte med at barn kan påføres traumer og andre psykiske lidelser ved å være på internatet. På Trandum har blant annet vært flere tilfeller av selvskading, sultestreik og slagsmål. Samme år konkluderte også sivilombudsmannen at Trandum er et uegnet sted for barn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skal ikke fengsles

Likevel blir barn internert på Trandum i stort monn. Ifølge en kartlegging Aftenposten presenterte i sommer, er 84 barn blitt innesperret på Trandum bare hittil i år, seks av dem hadde vært der lenger enn et døgn.

Det kan ikke fortsette, mener generalsekretæren i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

– Barn skal ikke fengsles. Det er en stor svakhet ved lovreguleringen vår at det skjer, som også regjeringen har erkjent og jobber med å forbedre, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

NOAS har sammen med Redd Barna og Amnesty foreslått fem alternativer til dagens praksis. Blant annet at det kan lovfestes en maksgrense for fengsling av barnefamilier og opprettes egne retursentre med sivilt preg og uten samme sikkerhetsnivå som på Trandum.

Les også: – Nødvendig å fengsle barn

«Barns beste»

I en skriftlig kommentar til Dagsavisen skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp): «Vi tar klagen til etterretning og avventer EMDs behandling av den. Jeg tror ikke noen mener at barn skal sitte innesperret noe sted. De aller fleste barna som kommer til Trandum, kommer inn om kvelden og drar igjen neste morgen. I noen helt spesielle tilfeller kan interneringen overstige 24 timer, men da dreier det seg i hovedsak om unndragelsesfare. Vurderingen som ligger til grunn er at det er til barnets beste ikke å bli skilt fra foreldrene. Barnefamiliene oppholder seg helt atskilt fra øvrige internerte på Trandum.»

Politiets utlendingsenhet skriver i en e-post at det er norsk domstol som tar stilling til fengsling, og at de forholder seg til rettens avgjørelser til enhver tid.

Les også: – Høyre og Frp sviktet barna da de fikk makt

Nyeste fra Dagsavisen.no: