Innenriks

Så mye tjener toppene i statsselskapene

Lønnsfesten fortsetter med den blå regjeringen. – Ute av kontroll, mener Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

Argentum-direktør Joachim Høegh-Krohn tjente 6.526.000 statskroner i fjor.

Av David Stenerud og Espen H. Rusdal

Dagsavisen har sett på inntekten til de administrerende direktørene i de store norske heleide statsselskapene under Nærings- og fiskeridepartementet, og sammenlignet med foregående år. (Nederst i saken finner du også lønnsvilkårene til direktører i selskaper som ligger under andre departementer, men disse oppføringene er uten lønnsutvikling).

Enkelte direktører har gått marginalt ned i lønn, mens utslagene på de som har økt inntekten sin er betydelig større, viser Dagsavisens gjennomgang.

Tjener mest

Aller mest tjener administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn, som har gått opp 610.000 kroner, til en årsinntekt på tilsammen 6.526.000. Det er over fire ganger så mye som statsminister Erna Solberg (H), som etter siste lønnsjustering har en årslønn på i underkant av 1,6 millioner.

Statsministerens lønnsvekst på noen få prosent er også et hav bak mange av direktørenes vekst. Størst lønnsøkning har Siva-sjefen hatt, med tillegg på 802.000 kroner til en årsinntekt på 2.666.000.

Leder i Næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), mener folk i ledende stillinger i utgangspunktet skal ha god lønn, og at det ikke er noe mål i seg selv at lederne i statsselskapene skal tjene mindre enn statsministeren. Samtidig mener han at mest mulig av lønna skal være fast lønn, og er svært kritisk til nivået staten nå har lagt seg på.

– Mangler system

– Statlige selskaper skal jo virke og være modererende på lederlønnivået, men disse tallene viser at det nærmest er ute av kontroll, og at det heller ikke er system på det. Det er vanskelig å forstå forskjellene i lønnsveksten selskapene imellom, sier Pollestad.

– Må det tas grep for å skape kontroll – og lage system?

– Ja, jeg mener vi må gjøre som i Stortinget; at lønnsveksten for ledere må være tilsvarende veksten i befolkningen forøvrig. Det bærer helt galt avsted når lønnsnivået er så høyt og også den prosentvise veksten er så stor. Da vil jo inntektsforskjellene øke, og det er det jeg mener når jeg sier det er ute av kontroll, sier næringskomiteleder Geir Pollestad.

Her er hele listen over statsmillionærenes lønnsutvikling

Ambita AS

Administrerende direktør Stig W. Seljeseth.

2014: Mottok 1.607.568 i fastlønn og 352.366  i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.959.934

2015: Mottok 2.044.604 i fastlønn og 185.937 i annen godtgjørelse

Sum årsinntekt: 2.230.541

Lønnsøkning: 270.607

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.

2014: Mottok kr 3.698.000 i fastlønn, kr 2.002.000 i variabel lønn for 2014 og 216.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 5.916.000

2015: Mottok 4.392.000 i fastlønn og 2.122.000 i variabel lønn, samt 12.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 6.526.000

Lønnsøkning: 610.000

Eksportkreditt Norge AS

Administrerende direktør Jarle Roth

2014 : Mottok kr 2.672.000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 175.000.

Sum årsinntekt: 2.847.000

2015: Mottok 2.752.000 i fastlønn og 175.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.927.000

Lønnsøkning: 80.000

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Ralph Daber.

2014: Administrerende direktør Robert Sandvik mottok 1.094.789 i fastlønn og 9900 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.104.689

2015: Ralph Daber tiltrådte 20. mai, og mottok 675.513 i fastlønn og 9538 i annen godtgjørelse

Sum årsinntekt: 685.051

Lønnsøkning: -

Flytoget AS

Administrerende direktør Linda Bernander Silseth

2014: Mottok kr 2.060.000 i fastlønn, kr 565.000 i variabel lønn og kr 150.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.775.000

2015: Mottok 2.140.000 i fastlønn, 290.000 i variabel lønn og 138.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.568.000

Lønnsnedgang: 207.000

GIEK Kredittforsikring AS

Administrerende direktør Erica Blakstad.

2015: Mottok  1.662.197 kroner i fastlønn og 14.716 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.676.913

Innovasjon Norge

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth

2014: Traaseth tiltrådte 19. september 2014 og mottok kr 779.000 i fastlønn og 50.000 i annen godtgjørelse. Totalt kr. 829.000.

2015: Mottok 2.504.000 i og 12.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.516.000

Lønnsutvikling: -

Investinor AS

Administrerende direktør Geir Ove Kjesbu.

2014: Mottok kr 2.216.000 i fastlønn, kr 102.000 i variabel lønn og kr 88.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.406.000.

2015: Mottok 2.279.000 i fastlønn og 88.000.

Sum årsinntekt: 2.367.000

Lønnsnedgang: 39.000

Kings Bay AS og Bjørnøen AS

Ole Øiseth er administrerende direktør for begge selskapene.

2014: Mottok kr 932.000 i fastlønn og 70.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.002.000

2015: Mottok 931.057 i fastlønn og 69.894 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.000.951

Lønnsnedgang: 1049

Mesta AS

Administrerende direktør Kristian E. Just (erstattet i 2016 med Kurt Opseth).

2014: Daværende administrerende direktør Harald Rafdal mottok kr 2.856.000 i fastlønn og 507.303 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 3.363.303

2015: Kristian E. Just mottok 1.763.300 i fastlønn fra kostirueringen 22. april.

Sum pårsinntekt: 1.763.300

Lønnsoppgang/-nedgang: -

Norge sjømatråd AS

Administrerende direktør Terje E. Martinussen.

2014: Mottok kr 1.839.765 i fastlønn og 14.042 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.853.807

2015: Mottok 1.839.766 i fastlønn og 14.846 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.851.612

Lønnsnedgang: 2195

Siva SF

Administrerende direktør Espen Susegg.

2014: Daværende administrerende direktørr Erik Haugane mottok kr 1.846.000 i fastlønn og 18.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.864.000

2015: Mottok 1.824.000 i fastlønn og 842.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.666.000

Lønnsøkning: 802.000

Statkraft SF

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

2014: Mottok kr 4.676.509 i fastlønn og 161.521 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 4.838.030

2015: Mottok 4.849.680 i fastlønn og 171.722 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 5.021.402

Lønnsøkning: 183.372

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Administrerende direktør Wenche Ravlo.

2014: Daværende administrerende direktør Per Åsmund Andersson mottok kr 1.934.000 i fastlønn og 115.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.084.000

2015: Ravlo tiltrådte 19. februar og mottok 1.596.042 i fastlønn og 177.501 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.773.543

Lønnsoppgang/-nedgang: -

Lederlønninger i statsselskaper i andre departementer

Olje og energi

Enova SF
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad.
Lønn: 1.684.694 kroner
Godtgjørelse: 105.680 kroner
Pensjon: Statens pensjonskasse, maks 66% av lønn og ikke overstigende 12 G. Grunnbeløpet (1 G) er 90.068 kroner.

Gassnova SF
Avtroppende adm. dir: Tore Amundsen.
Lønn: 2.491.787 kroner
Godtgjørelse: 94.555
Pensjon: Statens pensjonskasse, maks 66% av lønn og ikke overstigende 12 G. I tillegg kom pensjonsforpliktelser på 203.545 kroner.
Sluttvederlag: Knyttet til lønn og andre godtgjørelser på 2.471.993 kroner. Dessuten krav på etterlønn i seks måneder ut over oppsigelsestiden.

Statnett SF
Konsernsjef: Auke Lont.
Lønn: 2.826.337 kroner
Godtgjørelse: 149.687 kroner
Pensjon: Kostnadsførte pensjonsforpliktelser var 2.364.850 kroner. Pensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Har også avtale om 12 måneder etterlønn ved oppsigelse fra selskapets side.

Petoro AS
Adm. dir: Grethe Kristin Moen.
Lønn: 3.221.000
Godtgjørelse: 179.000 kroner
Pensjon: Kostnadsførte pensjonsforpliktelser på 1.850.000 kroner. Pensjonen utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget med fratrekk av ytelse fra Folketrygden.

Gassco AS
Avtroppende adm. dir: Brian Bjordal.
Lønn: 3.276.000 kroner
Godtgjørelse: 312.000 kroner
Pensjon: Kostnadsførte pensjonsforpliktelser var 4.530.000 kroner. Maks 66% av lønn og ikke overstigende 12 G.

Påtroppende adm. dir: Frode Leversund
Lønn: 1.000.000 kroner
Godtgjørelse: 4.000 kroner. Han kan tjene en bonus opp til 10 % av grunnlønnen.
Pensjon: Maks 66% av lønn og ikke overstigende 12 G.

Samferdsel

Avinor AS
Konsernsjef: Dag Falk-Petersen.
Lønn: 2.546.579 kroner
Godtgjørelse: 104.449 kroner
Pensjon: pensjonskostnaden utgjorde 728.279 kroner. Pensjon ut over 12 G er avgrenset til 30 % av lønnen.

NSB AS
Konsernsjef: Geir Isaksen.
Lønn: 3.655.000 kroner
Godtgjørelse: 186.000, samt 861.000 kroner i bonus
Pensjon: pensjonskostnaden utgjorde 774.000 kroner. Pensjon ut over 12 G er avgrenset til 30 % av lønnen.

Posten Norge AS
Konsernsjef: Dag Mejdell
Lønn: 4.087.653 kroner
Godtgjørelse: 6.021, samt 495.102 korner i bonus.
Pensjon: Pensjonskostnaden utgjorde 3.002.970 kroner

Nye Veier AS
Adm. dir: Ingrid Dahl Hovland.
Lønn: 2.150.000 kroner (ble ansatt i november 2015, lønn 320.680 kroner)
Godtgjørelse: 150.000 kroner (29.295 kroner)
Pensjon: Pensjonskostnaden utgjorde 28.792 kroner. Maks 12 G.

Svinesundsforbindelsen AS
Har ingen direktør, men en konsulent.