Innenriks

Nektes erstatning etter heisulykke

Litauiske Ramunas Gudas er 100 prosent ufør etter en arbeidsulykke i Norge, men får ikke erstatning. – Et stygt tilfelle av sosial dumping, sier Heismontørenes Fagforening.

Tre år er gått siden da 21 år gamle Gudas ble dratt fem etasjer opp i en heissjakt og slengt mot taket med en voldsom kraft. Han var døden nær, men overlevde ulykken.

I dag er han hundre prosent ufør og bor hjemme hos moren i Litauen sammen med kona. Selv om Gudas aldri kan jobbe igjen, får han ikke utbetalt erstatning verken fra Norge eller hjemlandet. Årsaken er at den litauiske arbeidsgiveren, som jobbet på et bygg der Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) var byggherreansvarlig, ikke hadde tegnet yrkesskadeforsikring. Ifølge Budstikka hadde Gudas en falsk arbeidskontrakt som viste at han tjente minstelønna på 163 kroner i timen, mens timelønna i realiteten lå på 19 kroner.

– Dette er et stygt tilfelle av sosial dumping og illustrerer hvor lite Norge gjør for ofrene for arbeidslivskriminalitet, sier sekretær Bjørn Tore Egeberg i Heismontørenes Fagforening (HMF), som sammen med LO i Asker og Bærum i lang tid har engasjert seg i Gudas’ sak.

Sterk kritikk av politiet

Politiet har to ganger tidligere henlagt saken mot arbeidsgiveren, som i ettertid har avviklet firmaet, og totalentreprenøren – det norske selskapet RVS AS. Nå har statsadvokat Erik Førde nok en gang krevd at etterforskningen gjenopptas etter klage fra HMF. I sin begjæring retter Førde flengende kritikk mot politiets innsats, som han mener «neppe kan betegnes som stor». Førde viser blant annet til at politiet ikke gjorde avhør av Gudas da han befant seg i Norge. Dersom politiet ikke klarer å finne fram til en person som kan holdes strafferettslig ansvarlig, må foretaksstraff vurderes, skriver statsadvokaten.

HMF og LO lokalt mener både arbeidsgiver og RVS AS må tiltales for brudd på arbeidsmiljøloven.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ingen risikoanalyse

– HMS-systemet på arbeidsplassen var nærmest fraværende. Det lå fine papirer på et kontor et sted, men de hadde ikke betydning for arbeidernes hverdag. Vi mener også at arbeidsgiveren og totalentreprenøren, som hadde ansvaret for å koordinere HMS-arbeidet på byggeplassen, må dømmes til å gi erstatning til Ramunas. Han sitter igjen med ingenting, sier Egeberg.

Stridens kjerne er hvorvidt Gudas, som er snekker av yrke, ble beordret til å reparere heisen, og hvem som i tilfelle ga ordren. Arbeidsgiver hevder at dette var Gudas’ eget påfunn, noe han selv benekter. Vitneavhør indikerer også at arbeidet pågikk over flere dager uten å bli stanset, og at det ikke var foretatt noen risikoanalyse i forkant av reparasjonen, skriver statsadvokaten.

– Det er helt usannsynlig at en innleid, utenlandsk ungdom uten erfaring tar seg slik til rette på en arbeidsplass. At en person blir satt til å rive en heis ut fra tankegangen at han får lære seg det underveis, er et brudd på alt fornuftig vernearbeid, sier Egeberg.

– Lurt opp i stry

Arbeidstilsynet har konkludert med at ulykken var «utilsiktet» med bakgrunn i forklaringen fra arbeidsgiver om at Gudas selv tok initiativ til å reparere heisen. Det har virket ødeleggende på politiets etterforskning, mener Egeberg.

– Arbeidstilsynet har ikke engang vært i kontakt med Gudas og baserer konklusjonen sin på noen få dokumenter. Det har påvirket politiet, som i stor grad har lent seg på tilsynets vurdering. I likhet med tilsynet kom de fram til at det var påstand mot påstand og stanset etterforskningen der. På meg virker det som om tilsynet har lurt politiet opp i stry, sier han.

Det er på høy tid at myndighetene intensiverer innsatsen mot useriøse aktører, mener nestleder Håkon Straume i LO Asker og Bærum.

– Som fagbevegelse er vi skeptiske til at vi skal ha rollen som politi. Når det skjer alvorlige ulykker som denne, er det viktig å statuere et eksempel, sier Straume.

Politiet: – Vi har kanskje lent oss for mye på Arbeidstilsynet

Politiet vedgår at Arbeids­tilsynets konklusjon kan ha veid for tungt i etterforskningen av heisulykken. – Vi har bistått med den informasjonen vi har, sier tilsyns­direktør Hanne Luthen.

Politiet i Asker og Bærum håper nå å komme til bunns i hva som skjedde da Ramunas Gudas i 2013 ble utsatt for en arbeidsulykke på en byggeplass på Haslum.

– Vi skal snu alle steiner og tar kritikken fra statsadvokaten på alvor. Vi håper å komme lenger i denne saken og skal blant annet avhøre en del nye vitner, sier politioverbetjent og etterforskningsleder Steinar Slotte.

Han vedgår at politiet kan ha lent seg for mye på Arbeidstilsynets konklusjon om at ulykken var «utilsiktet».

– Det er Arbeidstilsynet som er eksperten på arbeidsmiljøsaker og vi stoler på det de sier. Man kan for så vidt si at vi har lent oss for mye på dem i denne saken, men nå skal vi dykke dypere ned i materien, sier Slotte.

Regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynets avdeling i Østfold og Akershus understreker at det er politiets ansvar å konkludere i straffesaker. Hun avviser kritikken fra Heismontørenes Fagforening om at tilsynet har lurt politiet til å henlegge saken.

– Arbeidstilsynet har bistått politiet med den informasjon vi skaffet til veie etter denne ulykken. En slik påstand som heismontørene kommer med mot oss og politiet får stå for deres regning, sier Luthen.

Hun forteller at tilsynet etter ulykken gjorde undersøkelser av ulykkesstedet og hentet inn informasjon fra tilstedeværende og arbeidsgiver.

– I den første fasen fant vi ikke grunnlag for å trekke en konklusjon om at noen kunne holdes ansvarlig. Vi fant heller ikke grunnlag for å trekke konklusjon om at hendelsen var tilsiktet. Når det i denne tragiske ulykken etter hvert kom nye opplysninger, ved at en ansatt endret forklaring, tok jeg selv kontakt med den daværende politimesteren, med sikte på at Arbeidstilsynet kunne bidra med å belyse saken grundigere.

Tilsynet har også fulgt opp påstanden om at Gudas tjente 19 kroner i timen, forteller Luthen.

– Vi har tatt dette svært alvorlig og har fulgt opp med et nytt tilsyn overfor arbeidsgiveren. Vi har politianmeldt arbeidsgiver for sosial dumping, og politiet har gitt straff i form av forelegg. Når det gjelder yrkesskadeforsikring og erstatningsspørsmålet har ikke Arbeidstilsynet myndighet til å gjøre noe med dette.

Styreleder Preben Ellingsen i RVS AS avviser at selskapet kan holdes ansvarlig for heisulykken.

– Vi har mottatt en forliksklage fra Gudas hvor det påstås at blant annet RVS er ansvarlige. Siden vi verken var arbeidsgiver eller på annen måte ansvarlig for Gudas, har vi bedt om en forklaring på grunnlaget for denne påstanden. Det har vi ikke fått, og det er da ikke mulig for oss å kommentere dette ytterligere, skriver Ellingsen i en sms til Dagsavisen.

Ellingsen er ikke kjent med begjæringen fra statsadvokaten om å gjenåpne saken.

– Politiet har rutinemessig etterforsket ulykken slik de skal gjøre ved personskade. Det siste vi hørte var at saken ble henlagt, skriver han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: